Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84204
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Aleksandravičius, Alvydas;Raupelienė, Asta
Title: Lietuvos strateginio planavimo dokumentų vertinimas užimtumo didinimo ir darnaus darbo vietų vystymo srityse
Other Title: Assessment of Lithuania strategic planning documents sustainability for enhancing the employment and job places development in the rural regions
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)
Extent: p. 6-15
Date: 2012
Keywords: Darnus vystymas;Subalansuotas vystymas;Užimtumas;Balanced development;Employment;Sustainable development
Abstract: Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, susiduriama su nepakankamu užimtumo didinimu ir strateginio požiūrio, kaip darniai vystyti darbo vietas kaimiškuose regionuose, nebuvimu. Tyrimo tikslas – atlikti Lietuvos strateginių planavimo dokumentų tikslų, uždavinių bei priemonių reikšmingumo darniam darbo vietų kūrimui ir vystymui kaimiškuose regionuose vertinimą. Tyrimo objektas – Lietuvos strateginio planavimo dokumentai, susiję su užimtumu. Nacionalinių ir ES paramos strategijų ir programų reikšmingumas užimtumo didinimo ir naujų darbo vietų kūrimo kontekste buvo vertintas taikant turinio analizės metodą. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos strateginių planavimo dokumentų prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės yra orientuotos į bendrą visos šalies ekonominį augimą, kurį iš dalies apibūdina ir naujai sukurtų darbo vietų rodiklis. Tačiau siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp kaimiškųjų regionų socialinių ir ekonominių vystymosi elementų, tarp miesto ir kaimo, tarp darbo jėgos pasiūlos ir paklausos, ne mažiau svarbūs yra teritorinės sanglaudos ir darnaus vystymo tikslai, uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatytos priemonės
Sustainable new job creation and development in rural regions is sufficient based on the EU and Lithuania in rural and regional development of the strategic provisions of 2014–2020 period, but their requires adaptation and shall be assessed according to the situation in rural regions and the specificity of available potential of rural areas. The EU and Lithuania's strategic planning documents, goals, objectives and significance of measures of job creation and development of rural areas of consistency and sustainability aspects are presented in the article. National and EU strategies and programs to support the significance of employment and new job creation were analyzed by content (Content) analysis
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1/8
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.