Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84126
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gužys, Saulius;Petrokienė, Zita
Title: Skirtingo žemės naudojimo įtaka Nmin išplovimui drenažu
Other Title: The different soil use practict on mineralnitrogen leaching
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 33 (53)( 2008)
Extent: p. 5-13
Date: 2008
Keywords: Agrotechnika;Dirva;Išplovimas;Koncentracija;Nmin;Agriculture;Concentration;Leaching;Mineral nitrogen;Soil
Abstract: Tyrimai atlikti Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto žemėje Juodkiškių kaime karbonatingame giliau glėjiškame priesmėlyje ant rišlaus smėlio (RDg4-2). Tyrimų pagrindas-3 variantų lauko bandymas. Kiekvieną variantą sudaro 3 po 0,54 ha drenažo sistemos. I variante taikyta tradicinė ariamoji žemdirbystė. II variante dirva neariama, o pavasarį į vasarinius miežius sėj amos daugiametės svidrės ir laikoma iki kito pavasario. III variante nuėmus derlių dirva neariama ir paliekama pūdymuoti iki pavasario. Mažiausiu dirvožemio mineraliniu azotingumu tiek mg kg-1, tiek ir kg ha"1 išsiskyrė II variantas. Taikant ariamąją žemdirbystę ir žemės nedirbant Nmin atsargos padidėja 51-83 ir 33-40 bei 11-101 ir 38-134 proc. (iki 9,5-14,3 mgkg-'k 152-68 bei 154- 61 kg ha"1). Dirvožemio tankis iš esmės kinta tik 0-20 cm sluoksnyje. Mažiausias tankis buvo taikant ariamąją žemdirbystę. Taip pat, vidutiniais duomenimis, I variante gautas didžiausias vasarinių miežių derlius. Vidutiniais duomenimis, N paėmimas iš lauko su augaline produkcija buvo didžiausias II variante auginant daugiametes svidres (153 GJ ha4). Didžiausias šiame variante buvo ir drenažo nuotėkis. Vidutiniai N koncentracijos drenažo vandenyje tyrimai parodė, kad mažiausia šio elemento koncentracija I! variante, auginant daugiametes svidres. Taikant tradicinę žemdirbystę ir žemės nedirbant N koncentracija padidėja 30-42 proc. (iki 34 ir 37 mg l"1). Vidutiniais duomenimis, Nmin išplovimas drenomis II variante auginant svidres buvo mažiausias ir siekė 27 kg ha"1. Taikant ariamąją žemdirbystę ir nedirbant dirvos N . išplovimas padidėja 30-55 proc. (iki 35-^4-2 kg ha"1)
The investigations were carried out in the LAU VM institute land plots in the Endocalcari Endohypogkeyic Cambisol (CMg-n- w-can). Basis of the investigation is nine drainage systems and 3 variants. Every variant made 3 drainage lines (0.54 ha). Traditional arable system was applied in 1 variant. Soil tillage was not applied in 2 variant. In this variant in spring barley was sown and left make to spring. In the 3 variant soil was not tillage and left until spring. The smallest soil mineral nitrogeness (mg kg"1 and kg ha"1) was distinquish in 2 variant. Applied of arable and fallow cropping system storage of mineral nitrogen increases 51-83 and 33-40 % as well as 11-101 and 38-134 % to 9.5-14.3 mg kg"1 and 68- 152 and 61-154 kg ha"1. Essential soil bulk density varies in only 0-20 cm soil layer. Smallest soil bulk density was gained in the conditions of 2 variant. The least one was gaines in the conditions of traditional arable system. As well as in the condition of 1 variant was gained most abundance yield of spring barley. The biggest removal of nitrogen with crops was gained in the conditions of 2 variant there where was grown undercrop jfir GJ ha" ). Also in the conditions of 2 variant was biggest drainage runoff. It/, jstigations of nitrogen concentration in drainage water was showed that the least nitrogen concentrations was in 2 variant with ryegrass. In the conditions of traditional arable system and fallow system it increases by 30-42 % to 31 and 37 mg 1'. ftavding to the average data mineral nitrogen leaching was smallest in the 2 variant growing ryegrass and made 11 . Aplying traditional arable system and fallow system mineral nitrogen leaching increase 30-55 % to 35-42 kg ha"1
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84126
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.