Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84119
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šileika, Antanas Sigitas;Gaigalis, Kazimieras
Title: Azoto ir fosforo kaitos Nevėžio baseino upėse tendencijos
Other Title: Nitrogen and phosphorus trends in the Nevėžis Basin
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 33(53)( 2008)
Extent: p. 39-49
Date: 2008
Keywords: Amonio azotas;Fosfatų fosforas;Koncentracija;Nitratų azotas;Stebėjimai;Upė;Ammonium nitrogen;Concentration;Nitrate nitrogen;Observation;Phosphate phosphorus;River
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama azoto ir fosforo junginių Nevėžyje kaita 1986-2006 m. Tiriamasis laikotarpis apima paskutinius penkerius sovietmečio metus ir pereinamąjį iš centralizuoto valdymo į rinkos ekonomikos laikotarpį (1991-2006 m.). Šiuo laikotarpiu Lietuvoje pramonės gamyba ir vandens suvartojimas sumažėjo daugiau negu perpus. Atkūrus nuosavybės teisę į žemę, 1991-1992 m. daugelis buvusių kolūkių suskilo į 330.6 rūkst. smulkių ūkių, kurių žemė sudarė 65,9 proc. visų žemės naudmenų. Žemės ūkyje javu raselių tręšimas mineralinėmis trąšomis nuo 1986 iki 1997 m. sumažėjo 86.- proc . o derlius-25 proc.; galvijų ir kiaulių skaičius minimu laikotarpiu sumažėjo 70 proc. Darbo tikslas buvo išaiškinti Nevėžio upės taršos azoto ir fosforo junginiais tendencijas taikant Mann-Keniaii. metodą ir pašalinti upės nuotėkio kaitos poveikį. Nustatyta, kad amonio azoto 'Ir fosfatų fosforo apkrovos Juostoje ties Jackagaliu ir Nevėžyje aukščiau Raudondvario r.uo 1986 iki 2006 m. labai sumažėjo, tuo tarpu nitratų azoto apkrovos reikšmingai didėjo visose stebėjimo vietose, išskyrus Juostą, kurios pagrindinis teršeja; - • tarša. Kai mėnesiniai ir metiniai cheminių junginių koncentracijųSV>TS-. RRA: irdeli. normalizavimas pagal upės nuotėkį didelės įtakos kaitos tendencijoms neturi. Chemmmjunginių koncentracijų ir apkrovų pokyčių analizė rodo, kad tendencijų :Jr. skinamas labai priklauso nuo stebėjimų eilės ilgio ir analizei imto laikotarpio padėties toje eilėje
This article analyses the alternation of nitrogen and phosphorus compounds during the period 1998 to 2006. The investigated period comprises the last five years of the Soviet era and the transition from central management to market economy between 1991 and 2006. During the researched period, industrial production and water consumption in Lithuania decreased more than twofold. After the restoration of land property in 1991-1992, many former collective farms split into 330,600 small farms, covering 65.9 % of all landed property. In agriculture, the fertilization of crop fields using mineral fertilizers, for the period between 1986 and 1997, decreased by 86.4 %, the harvest reduced by up to 25 %, and the number of cattle and pigs decreased by 70 %.The article attempts to explain the pollution trends of nitrogen and phosphorus compounds in the Nevezis River, applying lie Mann-Kendall method to eliminate the influence of the alternation of river runoff. It establishes that the load of ammonium i;rrogen and phosphate phosphorus in the Juosta at Jackagalis and in the Nevezis above Raudondvaris. for the period between 986 and 2006, decreased significantly. The load of nitrate nitrogen significantly increased in all of the investigated sites except is Juosta. Flow normalization does not greatly influence the tendencies of the monthly and annual fluctuations in the concentration :f chemical compounds. The analysis of the concentrations of these compounds and load alternations reveals that tendencies i^rually depend more on the period chosen for the calculation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84119
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.