Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84104
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gužys, Saulius;Petrokienė, Zita
Title: Mineralinio azoto apykaita agroekosistemoje nevienodo intensyvumo žemdirbystės sąlygomis
Other Title: Mineral nitrogen cycles in agroecosystem under the influence of different intensity cropping sysrems
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 35(55)( 2009)
Extent: p. 5-15
Date: 2009
Keywords: Azotas;Balansas;Derlius;Derliaus kokybė;Išplovimas;Koncentracija;Žemdirbystės sistemos;Balance;Concentration;Cropping sysstems;Leaching;Nitrogen;Yeld;Yeld quality
Abstract: Tyrimai atlikti LŽŪU VŪI žemėje Juodkiškiųkaime karbonatingame giliau glėjiškame priesmėlyje, rudžemyje (RDg-K2). Tyrimų pagrindas - 3 variantų lauko bandymas. I variante taikyta organinė žemdirbystės sistema, tręšta mėšlu, nenaudotos mineralinės trąšos ir pesticidai, II - organinė mineralinė žemdirbystės sistema, tręšta mėšlu ir mineralinėmis trąšomis, naudoti pesticidai, III variante - mineralinė žemdirbystės sistema, tręšta mineralinėmis trąšomis, naudoti pesticidai. Mažiausias mineralinis dirvožemio azotingumas buvo taikant organinę žemdirbystės sistemą, o mažiausias suminis lauko augalų derlingumas - taikant mineralinę žemdirbystės sistemą. Tačiau šios sistemos aukščiausias energetinis efektyvumas (ETK - 13). Žemdirbystės sistemos turėjo nedidelę įtaką azoto susikaupimui augaluose. Tik auginant daugiametes žoles ir vasarinius kviečius (grūdai) sukauptas azoto kiekis buvo mažiausias taikant organinę žemdirbystės sistemą, palyginti su tausojamąja ir intensyviąja žemdirbystės sistemomis. Didžiausiu suminiu N paėmimu iš lauko su augaline produkcija išsiskyrė tausojamoji žemdirbystės sistema, o didžiausiu drenažo nuotėkiu - organinė žemdirbystės sistema. Mažiausia N-NG," koncentracija drenažo vandenyje buvo taikant intensyviąją žemdirbystės sistemą. Taikant tausojamąją ir organinę žemdirbystės sistemas šio junginio koncentracija padidėja 11 % (iki 21,8 mg l'1). Amoniakinio azoto mažiausia koncentracija buvo organinės žemdirbystės sąlygomis. Visų cheminių elementų išplovimą nulėmė drenažo nuotėkis. Didžiausiu nuotėkiu ir didžiausiu azoto junginių išplovimu drenažu išsiskyrė organinė žemdirbystės sistema. Kumuliacinis N balansas visais atvejais buvo neigiamas. Mažiausias N deficitas buvo organinės žemdirbystės sąlygomis
The investigations were carried out in the LAU, WM institute land plots in the Endocalcari Endohypogleyic Cambisol (CMg-n- w-can)The basis of the experiment is 3 variants (3 drainage systems) field trial. Every variants characterizes of individual cropping system with typical on one complex of agricultural means. Organic cropping system was applied in variant I. In this system applied manure. Don't applied mineral fertilizers in this variant. II variant is sparing cropping system. In this cropping system used manure and mineral fertilizers as well as pesticides. Ill variant is intensive cropping system. In this system don't use manure while used mineral fertilizers and pesticides. Organic cropping system was distinguished by smaller soil nitrogeness while the smaller total fsld mop productivity was characterizes intensive cropping system. However this cropping system distinguished by higher energetic efficiency (CET- 13). Cropping systems has little influence on nitrogen accumulation in plants. Only in perennial grass and spring wheat (grain) accumulated amount of nitrogen was smallest in organic cropping system, comparing with sparing and intensive ones. By highest nitrogen removal with plant production was in sparing cropping system. By highest chainage runoff was distinguished by organic cropping system. In the conditions of m this concentration increase by 11 % to 21,8 mg 1"'. While smaller N-NH4* concentration in the drainage water was in the organic cropping system. The leaching of all elements was determined drainage runoff. The organic croping system with smaler drainage runoff was distinguished and larger leaching of elements by drainage. Cumulative nitrogen balance in all cases was negative. The smaller deficit of one was characterizes by organic cropping system
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84104
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

8
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.