Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84076
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Ambrulevičius, Rimvydas;Lynikienė, Stefa
Title: Grunto kolektoriaus ventiliuojamojo oro šildymui konstrukcijos parametrų skaičiavimo metodika
Other Title: Ventilation heating ground collector calculation method
Is part of: Energetika. , 2011, T. 57, Nr. 4
Extent: p. 262-269
Date: 2011
Keywords: Geotermija;Grunto kolektoriai;Projektavimas;Geothermal energy;Ground collectors;Design
Abstract: Komfortinio mikroklimato sudarymas mažesnėmis energijos sąnaudomis reikalauja ne tik keisti statinių konstrukciją, bet ir diegti tobulesnes technologijas bei panaudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Viena tokių priemonių yra oro šildymo grunto kolektoriai (GK), įgalinantys ženkliai sumažinti šilumos nuostolius priverstinio ventiliavimo sistemose ir panaudoti grunto šilumą. Pateikiama esamų grunto kolektorių skaičiavimo programų taikymo galimybės ir ypatumai. Mažos ir vidutinės galios GK, skirtiems individualių namų ir nedidelių pastatų šildymo-vėdinimo sistemoms, skaičiuoti siūlomas supaprastintas skaičiavimo metodas. Taikant jį galima nustatyti GK konstrukcinius parametrus, užtikrinančius reikiamą oro šildymą, kai yra žinomi grunto ir ortakių šiluminiai parametrai, esant numatytoms aplinkos temperatūroms. Pateiktos matematinės išraiškos lygiagrečių kanalų sąveikos zonos pločiui ir gruntinio vandens lygio įtakai nustatyti bei schemos pasirinkimo ir projektavimo rekomendacijos
Ensuring comfort and reducing energy consumption require not only changing the construction of a building, but also introducing improved technologies and using renewable energy resources. One example is air-ground heating collectors (GC) making it possible to significantly reduce heat losses and increase the use of ground heat. In the article, applications and features of the existing soil collector software are presented. The simplified method of calculating the heating and ventilation systems of small and medium-sized power GC, for individual houses and small buildings is proposed. By using it, GC construction parameters can be determined, ensuring an adequate air heating when the thermal parameters of soil and air ducts are well-known at a certain temperature. The article presents also a mathematical expression of parallel channels of the interaction between the width of the zone and the groundwater level, and recommendations for the selection and design of the scheme
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7208/2011/4/262-269.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.