Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84061
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šaulys, Valentinas;Bastienė, Nijolė
Title: Valstybės dotacijų melioracijos statinių priežiūrai ir remontui diferenciacijos galimybės
Other Title: Differentation possibilities of the state subsidies for the maintenance of land reclamation structures
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 33(53)( 2008)
Extent: p. 50-57
Date: 2008
Keywords: Melioracijos statiniai;Regioninio finansavimo scenarijai;Valstybės dotacijos;Land reclamation structures;Regionalfinancing scenarios;State subsidies
Abstract: Siekiant efektyvesnio melioracijos infrastruktūros panaudojimo, reikia keisti nusistovėjusią melioracijos darbų finansavimo tvarką atsižvelgiant į gamtines sąlygas atitinkančią regioninę žemės ūkio specializaciją. Regioniniai žemės ūkio subjektų pajamingumo skirtumai lemia nevienodas galimybes kurti konkurencingus ūkius, todėl ir sausinimo sistemų priežiūros, remonto bei renovacijos darbų finansavimas turėtų būti diferencijuotas. Straipsnyje pateikti valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų melioracijai galimi pokyčiai, kai lėšos sausinimo sistemų priežiūrai, remontu: i: rekonstravimui perskirstomos įvertinant regionų sausinamų plotų naudojimą ir jų ekonominį potencialą. Remiantis pateikta valstybės biudžeto lėšų regioninio skirstymo metodika, pirmajame etape būtų galima koreguoti 25 proc. bazinio finansavimo vienodu 50 proc. lygmeniu pagal žemės našumo balų padidėjimą dėl nusausinimo ir nedeklarucras žemės ūkio naudmenų plotus savivaldybėse. Šiuo atveju bazinis finansavimas savivaldybėms padidėtų 5,57 arba sumažėtų 6,78 proc. Kitame etape būtų galima pereiti prie 50 proc. bazinio finansavimo koregavimo. Pagal šį scenarijų bazinis finansavimas savivaldybėms padidėtų 11,1 arba sumažėtų 13,5 proc. Pasikeitus regionuose sausinimo paslaugos poreikiui, turėtų keistis ir bazinio finansavimo koregavimo lygmuo, akcentuojantis sausinimo sistemų naudojimo intensyvumą ir ir žemiu našumo potencialą
The usage of land reclamation facilities could be more effective if a settled order of a land reclamation financing were changed considering natural conditions of regional agricultural specialization. Profit differences of regional agricultural subjects determine unequal possibilities for creating competitive farms. That is why the finance of a drainage system maintenance, repair and rehabilitation should be different. The article presents possible changes of the state budget subsidies for land reclamation when resources are redistributed considering the usage of regional drained areas and their economic potential. According to a given methodology, in the 151 stage the basic finance could be adjusted by 25 % at an equal 50 9: :evel according to the increased land productivity point due to the drainage and undeclared areas of a landed property in the municipalities. In this case the basic finance for municipalities would increase by 5.57 % or decrease by 6.78 %. In the following stage it would be possible to achieve 50 % of a basic finance adjustment. According to this scenario, a basic finance for the municipalities would increase by 11.1 % or decrease by 13.5 %. If the demand for the drainage in different regions changed, the level of the basic finance adjustment should change as well emphasizing the intensity of the drainage usage and/or the productivity of a land potential
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84061
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.