Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84019
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ruminaitė, Rasa;Šileika, Antanas Sigitas
Title: Mūšos baseino upių vandens taršos fosforu analizė taikant FYRIS modelį
Other Title: Fyris model application for analysis of total phosphorus pollution in the Mūša catchment
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. Kaunas : LŽŪU., 2010, Nr. 36(56)
Extent: p. 41-49
Date: 2010
Keywords: Vandens tarša;Fosforas;Apkrova;Upės baseinas;Modelis;Water pollution;Phosphorus;Load;Catchment;Model
Abstract: Upių vandens kokybė priklauso nuo daugelio hidrologinių ir antropogeninių veiksnių. Vandens kokybės tyrimams pasirinktas šiaurinėje Lietuvos dalyje esantis, Lielupės upių baseinų rajonui (UBR) priklausantis Mūšos baseinas, kuriame dirbamoji žemė užima 63 % baseino teritorijos. Tyrimo tikslas - panaudojant FYRIS matematinį modelį nustatyti Mūšos upės taršos bendruoju fosforu šaltinius ir mastus. Modeliavimas apima 1997-2006 m. laikotarpį. Atlikus kalibravimą, modelio efektyvumo koeficientas siekė E = 0,49 ir buvo daugiau nei pakankamai geras, o koreliacijos koeficientas r = 0,71. Mūšos baseine iš sutelktosios taršos objektų ir užstatytų teritorijų per tiriamąjį laikotarpį buvo išplauta apie 424 t fosforo. Iš ariamosios žemės teritorijų į baseiną pateko 310 t, iš ganyklų - 31 t, o iš miškų - apie 95 t fosforo. Išanalizavus fosforo patektį iš įvairių taršos šaltinių į Mūšos baseiną nustatyta, jog iš valymo įrenginių, namų valdų ir užstatytų teritorijų patenka apie 49%, iš ariamosios žemės - 36 %, o iš miškingos teritorijos ir ganyklų į Mūšos baseina patenka vos daugiau kaip 15 % viso baseinui tenkancio fosforo
The quality of water in rivers depends on many hydrological and anthropogenic factors. The Musa catchment with 63 % of the territory under arable land, belonging to the Lielupe river basin district (RBD) in the northern part of Lithuania, was chosen for water quality investigation. A conceptual FYRIS model was chosen to identify the impact of the sources of pollution with total phosphorus (P) in the Musa river. The modelling encompasses the period of 1997–2006. Having preformed calibration the model efficiency coefficient was E = 0,49, which was fairly good, and correlation coefficient was r = 0,71. During the analysed period about 424 t of total phosphorus (P) were leached into the Musa catchment from waste water treatment plants (WWTP), households and urban territories, 310 t – from arable land, 95 t – from wooded territories and 31t – from pastures. Analysis of total phosphorus load into the Musa catchment from different pollution sources has established that about 49 % of it come from waste water treatment plants (WWTP), households and urban territories, 36% – enter from arable land and only 15 % of all phosphorus within the catchment come from wooded territories and pastures
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84019
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.