Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84002
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Boculo, Irina
Title: Lietuvos kaimo vietovių įvaizdžio formavimo valdymas
Other Title: Management of Formation of Image of Lithuanian Countryside
Is part of: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla., 2011, Nr. 4(24)
Extent: p. 31-41
Date: 2011
Keywords: Įvaizdis;Vietovės įvaizdžio formavimo vertinimo kriterijai;Image;Countryside image formation evaluation criteria
Abstract: Kaimo vietovių įvaizdžio formavimas yra sudėtinė šalies įvaizdžio formavimo dalis, apimanti visas kaimo vietovės vystymo sritis. Kaimo vietovių įvaizdžio formavimas vyksta daugelio veikėjų pastangomis ir iniciatyvomis, todėl ypač reikalingas pastarojo proceso valdymas. Atliekant tyrimą siekiama išanalizuoti vietovės įvaizdžio formavimo valdymo teorinius dėsningumus, identifikuoti kaimo vietovės įvaizdžio elementus ir įvaizdį formuojančius veikėjus, išanalizuoti Lietuvos kaimo vietovių įvaizdį formuojantį elementą – Lietuvos kaimo plėtros progra­mą 2007–2013 m. Įvaizdžio formavimo priemon ių analizė leido nustatyti, kiek Lietuvos kaimo pagrindin is strateginis dokumentas yra orientuotas į vietovės vystymosi tikslinius segmentus, kokiais aspektais formuoja kaimo vietovių įvaizdį, kokie veikėjai labiausiai įtakoja Lietuvos kaimo įvaizdį. Tyrime nagrinėtas netiesiogin is Lietuvos kaimo vietovių įvaizdžio formavimas, kai vietovės vystymo strategijos priemonių įgyvendinimas vietovėje sudaro pagrindą formuoti kaimo vietovių įvaizdį
Image formaion of countryside is part of a regiona l image itself; it includes all general countryside development area s. Image formation of countryside is based on the efforts made by different concern ed actors and their additiona l initiative; consequently, the core activity of the above process is management. The investigation is aimed at the analysis of theoretical constituent actors assign ed to the process of development of countryside, at the identification of countryside image elements and actors involved in image formation, moreover the investigation is performed in order to evaluate the key image formation element of the Lithuanian countryside – Lithuanian country­side development programme for 2007‑2013. The analysis foresees the application of scientific literature, document analysis, quality assessment, content analysis, synthesis, congruence, induction, deduction, and graphical presentation methods. Analysis of image formation enabled the determin ation of Lithuanian country­side key document orientation to the precise development segments, influence of the region on the country­side image formation process, and the most powerful actors involved in the Lithuanian country­side image formation. The investigation presents a description of the indirect Lithuanian country­side image formation by discussing the implementation of regiona l development strategy which consitutes the core for countryside image formation. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84002
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.