Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83990
Type of publication: research article
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Ruseckas, Juozas
Title: Mineralinių trąšų įtaka pušies (Pinus sylvestris L.), maumedžio (Larix polonica Racib.) bei juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) želdinių augimui žemapelkės durpžemiuose
Other Title: The influence of mineral fertilizers on the growth of pine (Pinus sylvestris L.), larch (Larixpolonica Racib.) and black alder (Alnusglutinosa (L.) Gaertn.) plantings in peat soils (Terric Histosols)
Is part of: Miškininkystė. , 2011, Nr. 1 (69)
Extent: p. 26-37
Date: 2011
Keywords: Žemapelkės durpžemiai;Pušies;Maumedžio;Juodalksnio želdiniai;Tręšimas;Prieaugis;Peat soils (Terric Histosols;Plantings of pine;Larch and black alder;Fertilization;Increment
Abstract: Tirta pušies ir maumedžio želdinių, įveistų 2005 m. žemapelkės durpžemiuose ir 2006 m. patręštų pelenais (3,01 ha1), „Kemira Horti-1" (450 kg ha"1) bei kalio magnezijos (350 kg ha1) trąšomis, augimas 2006-2009 m. Be to straipsnyje pateikta žemapelkės durpžemių kalkinimo (2005 m. pavasarį išberta 1000 kg ha1 statybinių kalkių) įtaka juodalksnio medelių augimui. Nustatyta, kad patręšus pušies želdinius „Kemira Horti-1" trąšomis bei pelenais, iš esmės padidėjo jų aukščio prieaugis 6,1-9,0 cm tik trečiais po želdinių tręšimo metais ir šių skirtingo asortimento trąšų panaudojimas medelių tręšimui buvo vienodai efektyvus. Panašūs duomenys gauti ir matuojant tręštų ir netręštų pušies želdinių skersmenį. Tačiau dėl besikartojančių sausrų (ypač sausringi buvo 2006,2008 m.) ir pernelyg intensyvaus nusausinimo (želdavietėje vanduo 2006-2009 m. vegetacijos pradžiai slūgsojo 60-90 cm gylyje) želdinių išlikimas 2008 m. tesiekė 27-36, o 2009 m. - 3-5 proc. Tiriant lenkinio maumedžio želdinių, augančių intensyviai nusausintuose žemapelkės durpžemiuose, tręšimo medienos pelenais, kalio magnezijos bei „Kemira Horti-1" trąšomis efektyvumą, nustatyta, kad pirmaisiais metais po tręšimo iš esmės padidėjo 38,4-58,4 % medelių skersmuo bei 15,0-27,8 % aukščio prieaugis tik tręštuose „Kemira Horti-1" bei pelenais ploteliuose. Kalio magnezijos poveikis pirmais maumedžio želdinių tręšimo metais buvo neesminis, nors ir nustatyta nežymi (6,4-10,9 %) medelių aukščio ir skersmens didėjimo dėl tręšimo tendencija. Maumedžio želdiniai, kaip ir pušies, dėl sausrų ir pernelyg intensyvaus nusausinimo 2008-2009 m. labai išretėjo (liko tik pavieniai egzemplioriai). [...]
The growth of pine and larch plantings, established in 2005 on peat soils (Terric Histosols) and fertilized by ash (3.01 ha-1), „Kemira Horti-1" (450 kg ha1) and potassium magnesium (350 kg ha"1) fertilizers in 2006 were investi-gated during the period 2006-2009. In addition, the influence of liming of peat soils (Teriic Histosols) (1000 kg ha"1 of building lime were poured out in spring 2005) on the grovvth of black alder plantings is presented in this article. It was determined that height increment of young pines increased essentially by 6.1-9.0 cm only in the third year after fertilization of plantings by „Kemira Horti-1" fertilizers and ash, however, application of different fertilizers on plantings has caused no essential differences in their grovvth. Similar data were received when we have measured the diameter of fertilized and unfertilized pine plantings. However, survival of plantings in 2008 amounted to 27-36 and in 1909 - 3-5 percents due to recurred droughts (the years 2006 and 2008 were especially dry) and too intensive drainage water table level in the planting place was at the depth of 60-90 cm in 2006-2009). Studying the effectivness of fertilization with woody ash, potassium magnesium and „Kemira Horti-1" fertil- _:ers on Polish larch growing on intensively drained peat soils (Terric Histosols), it was determined that the diameter of ; Dung trees increased essentially by 38.4-58.4 % and height increment by 15.0-27.8 % in the first year after fertilization :nly in research plots fertilized with „Kemira Horti-1" and ash. The influence of potassium magnesium was not r ssential in the first year of fertilization of larch plantings, although an insignificant (6.4-10.9 %) tendency of increment m height and diameter of young trees due to fertilization was determined. The plantings of larch and pine thinned out very much (only single specimens remained) during the period 2008-2009 due to droughts. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83990
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.