Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83987
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Raslavičius, Laurencas;Strakšas, Anicetas
Title: Motor biofuel-powered CHP plants - a step towards sustainable development of rural Lithuania
Other Title: Motoriniais biodegalais kūrenamos kogeneracinės jėgainės - žingsnis darnaus Lietuvos kaimo regionų vystymosi link
Is part of: Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika, 2011, Vol. 17, no. 1
Extent: p. 189-205
Date: 2011
Keywords: Motoriniai biodegalai;Kogeneracinė jėgainė;Lietuvos kaimo regionai;Kombinuota šiluma ir elektra;Pirmosios kartos biodegalai;Energijos tiekimas;Motor biofuels;Cogeneration CHP plant;Rural Lithuania;Combined heat and power;First generation biofuels;Energy supplies
Abstract: Straipsnio tikslas - atkreipti dėmesį į potencialiai gaunamą naudą eksploatuojant mažos galios kombinuotos šilumos ir elektros gamybos jėgaines, esant argumentuotam degalų tipo bei pagamintos energijos realizavimo srities pasirinkimui. Atlikta analizė gali būti informacine priemone, skatinančia stambių ūkių bei pramoninių šiltnamių savininkus diegti mažos galios kogeneracines jėgaines, naudojančias biologinės kilmės skystuosius degalus. Pagrindinių veiksnių, darančių įtaką sėkmingiems veiklos rezultatams, įvardijimas ir analizė yra pirmieji žingsniai, užtikrintys nuoseklesnę Europos Komisijos bei atsakingų šalies institucijų strategiją dėl mažos galios kogeneracinių jėgainių ateities perspektyvų šalyje bei darnaus Lietuvos kaimo regionų vystymosi. Šiam tikslui pasiekti straipsnyje pateikiami biodyzelino, jo mišinių su mineraliniu dyzelinu bei rapsų aliejaus taikymo kombinuotos šilumos ir elektros gamybai techniniai, aplinkosauginiai ir ekonominiai aspektai, kurie turėtų praplėsti mokslinių diskusijų apie darnaus šalies vystymosi naujas kryptis ir perspektyvas temą
This paper focuses on the benefits that can be attained from the correct option of small- scale combined heat and power plant (CHP) relative to fuel availability and sphere of application. The analysis serves as a means of highlighting some of the owners of large-scale farms as well as holders of industrial greenhouses that influence the penetration of small-scale cogeneration plants running on bio-based liquid fuels. The identification of the main influencing factors and their weight is the first step towards the implementation of a more coherent strategy, if the EC (European Commission) and national energy authorities wish for new small-scale cogeneration technologies to have a future in the context of sustainable development of rural Lithuania. Against this background, this paper aims at presenting the technical, environmental and economic aspects of the possibilities of utilizing biodiesel, biodiesel-conventional diesel blends and rapeseed oil in combined heat and power production as an issue for further discussions regarding the formative breakthrough attitude towards a possible path of country's sustainable development
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/83987/2/ISSN2029-4913_2011_V_17_1.PG_189-205.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/83987
https://doi.org/10.3846/13928619.2011.560639
Affiliation(s): Axis Technologies, Kaunas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

10
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons