Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83980
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Baležentienė, Ligita;Kusta, Albinas
Title: Biochemical Impact of Fodder Galega (Galega orientalis Lam.) on Agro-ecosystems
Other Title: Rytinio ožiarūčio (Galega orientalis Lam.) biocheminis poveikis agroekosistemoms
Is part of: Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija, 2011, Nr. 4(58)
Extent: p. 18-26
Date: 2011
Keywords: Ecology;Allelopathy;Galega;Phenols
Abstract: Daugiafunkcinis alelochemikalų aktyvumas skatina plėsti biologiškai aktyvių junginių panaudojimo galimybes biologiniame ūkininkavime. Alelochemikalų veikimo mechanizmo supratimas leidžia mums naudoti šiuos junginius skatina gerinti augalų produktyvumą ir plėtoti tvarų žemės ūkį, įskaitant piktžolių ir kenkėjų kontrolės per sėjomainą, likučių valdymą ir biologinės kontrolės metodų įvairovę. Pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo nustatyti ir palyginti bendrą fenolinių junginių kiekį ir alelopatinį aktyvumą vandeniniuose ekstraktuose, pagamintuose iš rytinio ožiarūčio įvairių ūglio dalių (lapų, stiebų, žiedų ir sėklų) ir šaknų skirtingose augimo stadijose. Biocheminis poveikis vandeninių ekstraktų, pagamintų iš pašarų ožiarūčių antžeminės dalies ir šaknų daigumo rezultatai patikimai priklausė nuo augimo tarpsnio ir ekstrakto koncentracijos. Visų tirtų ekstraktų ir koncentracijų biocheminis poveikis rodė tą pačią tendenciją slopinti bandymo objekto sėklų daigumą. Antžeminės dalies ekstraktai buvo labiau toksiški ir stipriau slopino daigumą nei šaknų ekstraktai. Fenolių koncentracija ir sutartinių kumarino vienetų (CCU) kiekis didėjo tolygiai priklausomai nuo bendros fenolių koncentracijos visais augalų vystymosi tarpsniais pagal ekstraktų koncentracijos gradientą. Fenolių koncentracija, taip pat jų aktyvumas antžeminėje dalyje ir šaknyse didėjo nuo krūmijimosi iki žydėjimo tarpsnio
Multifunctional allelochemicals activities stimulate an increase in an employment spectrum of biologically active compounds in biological farming. The understanding of the allelochemical action mechanisms makes it possible to use these compounds to enhance crop production and develop a more sustainable agriculture, including weed and pest control through crop rotations, residue management and a variety of approaches in bio-control. The aim of this research was to establish and to compare the total amount of phenolic compounds and allelopathic activity of the aqueous extracts produced of different shoot parts (leaves, stems, blossoms and seed) and roots of new crop, namely fodder galega at their different growth stages. Biochemical impact of the aqueous extracts produced of fodder galega ground part and roots on the germination data of the test–object subjected significantly on the galega growth stage and extract concentration. The biochemical effect of all tested extracts and concentrations had the same tendency to inhibit the test–object seed germination. The extracts of the ground part were more toxic than those of roots and had a stronger suppressive effect on the test–plant germination. Phenols concentration and conventional coumarine unit (CCU) content increased evenly in dependence on total phenols concentration at all plant development stages accordingly to the extracts concentration gradient. Phenols concentration as well as their activity of ground part and roots increased from shooting to flowering stage
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83980
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.