Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83971
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Baležentienė, Ligita;Spruogis, Vidmantas
Title: Experience of fodder galega (galega orientalis lam.) and traditional fodder grasses use for forage production in organic farm
Other Title: Rytinio ožiarūčio (galega orientalis lam.) ir tradicinių pašarinių žolių panaudojimas pašarui ekologiniame ūkyje
Is part of: Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija, 2011, T. 56, nr. 78
Extent: p. 19-26
Date: 2011
Keywords: Ekologija;Galega;Produktyvumas;Pašarinė vertė;Ėdamumas;Telyčios;Svorio prieaugis;Ecology;Galega;Productivity;Feed value;Edibility;Heifer;Liveweight gain
Abstract:  Šviežia rytinio ožiarūčio masė yra baltyminga ir turi bioaktyvių medžiagų (vitaminų, ypač C, karotino ir mineralų), todėl yra didelės pašarinės vertės. Be to, rytinis ožiarūtis išaugina didelį derlių (60-70 t ha"1 šviežios masės, 15 t ha"1 šieno ir 12 t ha"1 sausųjų medžiagų) nenaudojant mineralinių trąšų, todėl biomasė yra ekologiškai saugi. Pagrindinis šios studijos tikslas buvo įvertinti ožiarūčio cheminę sudėtį, ėdamumą ir efektyvumą galvijų gyvojo priesvorio didėjimui šeriant tvarte ar ganant. Šėrimo ir ganymo bandymai atlikti ekologiniame ūkyje 2008-2009 metais. Agrocheminės motiejuko, raudonojo dobilo ir ožiarūčio analizės atliktos Lietuvos žemės ūkio universiteto Agrochemijos laboratorijoje. Rytinio ožiarūčio biomasės cheminė sudėtis ir apykaitos energija (9,6 MJ kg'1) buvo geresnė, negu tradicinių pašarinių žolių, būtent motiejuko (8,1 MJ kg"1) ir raudonojo dobilo (9,3 MJ kg"1). Be to, šviežia ožiarūčio masė ir šienas yra tinkami šerti dėl gero ėdamumo (4-5 balai). Ožiarūtis papildo gyvulių racioną baltymais (223,2 g kg"1), vitaminais bei Ca (12,41g kg"1), Mg (3,62 g kg"1), Fe (80 mg kg"1) ir Cu (8,0 mg kg"1). Taigi ožiarūtis pagerina gyvulių pašarų vertę, padidina suvartojimą. Ganomų ir tvarte šeriamų telyčių paros prieaugis buvo 634 ir 863 g, o vidutiniškai padidėjo 70 ir 61 g palyginti su telyčiomis, ėdusiomis kultūrinės pievos žolę
Fresh mass of fodder galega is protein rich and contains bio-active substances (vitamins, especially C, carotene, and minerals), and therefore is high valuable fodder. Moreover, fodder galega produce heavy yield (60–70 t ha-1 fresh mass, 15 t ha-1 hay, and 12 t ha-1 dry materials) without mineral fertilizer supplement, thus biomass is ecologically safe feed. The main object of this study was to evaluate galega chemical composition, selective consumption as well as the effects of increasing cattle daily liveweight gain of stable feeding and grazing. Feeding and grazing experiments were carried out at organical farm conditions during years 2008–2009. Agrochemical analyses of timothy, red clover and galega biomass were done at Agrochemical Laboratory of Lithuanian Agriculture University. Biomass of fodder galega has better chemical content and metabolisable energy (9.6 MJ kg-1) than traditional feed grasses, namely timothy (8.1 MJ kg-1) and red clover (9.3 MJ kg-1). Moreover, galega fresh mass and hay of fodder galega were suitable for feeding due to good edibility (4–5 points). Galega enriched animal ration with protein’ (223.2 g kg-1), vitamins’ as well as with Ca (12.41g kg-1), Mg (3.62 g kg-1), Fe (80 mg kg-1) and Cu (8.0 mg kg-1). Therefore galega improved feed value and selective consumption of animal feeds. The daily liveweight gains of free grazing and stall-feeding heifers came up to 634 and 863 g, respectively, and average increase by 70 and 61 g in comparison with heifers’ intake of cultural pasture grass was observed
Internet: https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2011/56/pdf/balezentiene.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.