Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83967
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma
Title: Kaimo turizmo, kaip užimtumo multiplikatoriaus, kaimo vietovėse teorinis aspektas
Other Title: The theoretical aspect of rural tourism as a multiplicator of employment in rural areas
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2011, Nr. 5(29)
Extent: p. 33-42
Date: 2011
Keywords: Kaimo turizmo vystymas;Gyventojų užimtumas;Užimtumo multiplikatorius;Rural tourism development;Employment of rural areas inhabitants;Employment multiplier
Abstract: „Kaimo" turizmo verslas mokslininkų yra apibrežiamas kaip svarbus kaimo bendruomenės užimtumo šaltinis, tačiau tik kaimo turizmo darnus vystymas stiprina esamų darbo vietų gyvybingumą ir skatina naujų darbo vietų kurimą. Kaimo turizmo vystymo strategija turi glaudų ryšį, ypatingą santykį su aplinka ir visuomene, kitomis ekonominėmis veiklomis, kaimo vietovės charakteristikomis. Tai ypač svarbu siekiant kaimo vietovių darnaus vystymosi. Tyrimo tikslas - pagrįsti kaimo turizmo multiplikacinį vaidmenį užimtumui kaimo vietovėse didinti. Tyrimo tikslui pasiekti taikyti dokumentų ir mokslinės literaturos saltinių analizės ir sintezės, indukcijos ir dedukcijos, grafinio vaizdavimo, loginio ir sisteminio mąstymo, monografinis, abstrakcijų ir kiti metodai. Straipsnyje atskleistas kaimo turizmo multiplikacinis poveikis vietos bendruomenei, apibreziama darbo vietų ir gyvenamosios vietos suartinimo kuriama nauda, darnaus kaimo turizmo vystymo principai, nustatyti veiksmai siekiant stiprinti kaimo turizmo multiplikacini efektą
The scientists business of rural tourism define as important source of community employment, but just sustainable rural tourism development are strengthening the vitality of existing labor places and stimulating of creation new ones. The rural tourism development strategy has strong relations and important ratio with environment and society, other economic activities, characteristics of rural area. It is very important for the attainment of sustainable rural areas development. The objective of this research is to justify the role of rural tourism multiplication to employment of rural community. Research findings presented in the paper are based on various source data available. The analysis foresees the application of scientific literature, document analysis, synthesis, congruence, induction, deduction, monograph, abstraction, and graphical presentation methods. The article describes the influence of rural tourism multiplication to rural community, defines the gain to approach the labor place and living place, principles of sustainable rural tourism development, identified actions for the consolidation effect of rural tourism multiplier
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/311
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.