Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83956
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Rudzianskaitė, Aurelija;Ruminaitė, Rasa
Title: Karsto zonos upių ir upelių vandens kokybės palyginamoji analizė
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010)
Extent: p. 64-70
Date: 2010
Keywords: Amonio azotas;Bendrasis fosforas;Karsto zonos upės ir upeliai;Nitratų azotas;Ammonium nitrogen;Nitrate nitrogen;Rivers and streams of the karst zone;Total phosphorus
Abstract: Upių vandens kokybė priklauso nuo baseino fizinių-geografinių sąlygų, jai turi įtakos ir žmonių ūkinė veikla. Straipsnyje analizuojama nuotėkio, azoto junginių ir bendrojo fosforo kaita karšto zonos upėse (Lėvenyje, Tatuloje, Nemunėlyje) ir upeliuose (Bėrėje ir G-1). Didžiųjų upių nuotėkiui ir vandens kokybei apibūdinti naudoti valstybinio monitoringo, upelių – LŽŪU Vandens ūkio institute atliktų tyrimų duomenys. Norėta išsiaiškinti to paties regiono upių ir upelių vandens kokybės kitimo bendrus dėsningumus. Nustatyta, kad nitratų azoto koncentracija didesnė mažuose upeliuose negu upėse. Tiriamuoju laikotarpiu (1996–2005 m.) kiekvienoje upėje nitratų azoto ir bendrojo fosforo koncentracijų kaitos dėsningumai buvo saviti. Pastebėta tendencija, kad amonio azoto atsiradimo šaltiniai buvo skirtingi upėse ir upeliuose. Bendrojo fosforo koncentracija padidėjo upėse dėl sutelktosios taršos, upeliuose – dėl naturalaus baseino dirvožemio fosforingumo ir naudojamų trąšų
The quality of water in rivers depends on physical-geographical conditions of the watershed; in addition it is affected by economical activities of people. The article analyzes variation of runoff, nitrogen compounds and total phosphorus in the rivers (Lėvuo, Tatula, Nemunėlis) and streams (B r and G-1) of the karst zone. The state monitoring data is used to describe the runoff and water quality in the big rivers; the data of the investigations performed by the Water Management Institute of LUA is used to describe the analogous characteristics of the streams. This analysis aims to find out the overall patterns of water quality changes in the rivers and streams of same region. The nitrate nitrogen concentration has been determined to be higher in small streams than it is in the rivers. During the period (1996–2005) in each river nitrate nitrogen and total phosphorus concentration patterns were different. The sources of ammonium nitrogen in the rivers and the streams tend to be different. The increase of total phosphorus concentration in rivers is due to the concentrated pollution, in streams – due to the natural soil phosphorus content and application of phosphorus fertilizers
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83956
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.