Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83953
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šileika, Antanas Sigitas;Gaigalis, Kazimieras;Šmitienė, Aušra;Baigys, Giedrius
Title: Impact of some environmental and agricultural factors on nitrogen loss in three Lithuanian catchments
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010)
Extent: p. 52-63
Date: 2010
Keywords: Azotas;Baseinas;Koncentracija;Krūvis;Nuotėkis;Upelis;Catchment;Concentration;Load;Nitrogen;Runoff;Stream
Abstract: Straipsnio autoriai jau daugiau negu dešimt metų tiria upelių nuotėkio bei bendrojo azoto (N) išplovimo kaitą kartu su gamtinių sąlygų bei ūkininkavimo pokyčiais trijuose baseinuose (Vakarų. Vidurio bei Pietryčių Lietuvoje), kuriuose vyrauja žemės ūkio veikla. Tiriami baseinai skiriasi klimato sąlygomis, dirvožemiais, žemėnauda ir ūkininkavimo intensyvumu. Daugiafunkcinė regresinė analizė parodė, kad N koncentracija visuose tirtuose baseinuose priklausomio kritulių kiekio, oro temperatūros ir N koncentracijos krituliuose (R7= 0,92; 0,83 ir 0,56). Nustatytas silpnas ryšys tarp N koncentracijos upelių vandenyje ir gamtinių veiksnių. Atskirų veiksnių analizė rodo, kad upelių vandens kokybę Vidurio ir Pietryčių Lietuvoje labiausiai įtakoja krituliai (R2= 0,72 ir R2= 0,61). Vakarų Lietuvoje N koncentraciją upelio vandenyje lemia N koncentracija krituliuose bei oro temperatūra (R2= 0,58 ir R2= 0,54). Siekiant eliminuoti upelio nuotėkio poveikį antropogeniniam azoto krūviui buvo naudojamas pusiau parametrinis nuotėkio normalizavimo metodas. Eliminavus nuotėkio poveikį, nustatyta azoto krūvio didėjimo tendencija dviejuose baseinuose, tačiau negalima teigti, kad tai sąlygoja intensyvėjantis ūkininkavimas
The article authors have been investigating the change of water runoff and leaching of total nitrogen (N) with the change of natural conditions and agricultural activities in three catchments dominated by agricultural activities (Western, Middle and Southeast Lithuania) for more than ten years already. The investigated catchments vary in climatic conditions, soils, land use and farming intensity. Multifactor regression analysis suggested, that N concentration in all analysed catchments depends on the amount of precipitation, air temperature and N concentration in precipitation (R2=0.92; 0.83 and 0.56). The relation of stream water N concentration data and natural factors in the catchments is weak. A separate analysis of each natural factor suggests that the stream water quality in Middle and Southeast Lithuania are mainly influenced by precipitation (R2= 0.72 and R2= 0.61). In Western Lithuania N concentration in the stream is determined by the concentration of this element in rainfall and air temperature (R2= 0.58 and R2= 0.54). To eliminate anthropogenic N load from the impact of stream runoff a semi-parametric flow normalization method was applied. Having distinguished the runoff impact in two streams an increasing N tendency was established, however, it cannot be stated that this is due to agricultural production intensification
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83953
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.