Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83949
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šmitienė, Aušra;Gaigalis, Kazimieras
Title: Mažų upių nuotėkio ypatumai
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010)
Extent: p. 102-108
Date: 2010
Keywords: Nuotėkio aukštis;Nuotėkio modulis;Potvynis;Depth of runoff;Specific water runoff;Spring flood
Abstract: Iki Šiol Lietuvoje mažų upių nuotėkio charakteristikos yra mažai ištirtos, neįvertinta, ar hidrologinėms sritims nustatyti nuotėkio kaitos dėsningumai yra būdingi ir mažoms upėms. Šiame straipsnyje trijų mažų (iki 14 km2 baseino ploto) upių, esančių skirtingose Lietuvos hidrologinėse srityse - LyŽenos (Šilalės r.), Graisupio (Kėdainių r.) ir Vardo (Ukmergės r.) - nuotėkio matavimų rezultatai palyginti su kitų tyrėjų didesnėse upėse (Jūroje, Minijoje, Šušvėje, Nevėžyje ir Šventojoje) nustatytais nuotėkio dydžiais ir jų kaitos per metus ypatybėmis. Nustatyta, kad Graisupio ir Vardo vidutiniai metiniai nuotėkio moduliai (5,2 ir 7,6 1 s"1 km"2) būdingi atstovaujamoms Lietuvos hidrologinėms sritims (4,5-6 ir 7-9 1 s"1 km"2 atitinkamai Vidurio ir Pietryčių Lietuva), išskyrus mažiausią Lyženos upę (6,6 1 s"1 km"2, o Vakarų Lietuvos upių-9-14 1 s1 km"2). Tirtos mažosios Lietuvos upės vasarą labiau nusenka (birželį prateka 0,5-2 % metų nuotėkio, o didesnėse upėse 2-5 %), jų pavasario potvyniai maksimumą pasiekia 13 parų anksčiau nei didesnės to paties regiono upės, o nuotėkio svyravimo per metus ypatumai, būdingi skirtingoms Lietuvos hidrologinėms sritims, mažosiose upėse dar ryškesni negu didesnėse upėse: Lyženoje nuotėkis sausį didesnis negu kovą, Graisupyje ypatingai mažas nuotėkis birželį, Varde gruodį mažiausias nuotėkis šalyje
Characteristics of water runoff in small rivers in Lithuania have not been yet investigated deeply and typical water runoff peculiarities of each Lithuanian hydrological region have not been assessed as specific to small rivers. This article presents analysis of the 13-year period water discharge measuring results in small rivers - the Lyzena (Silale r.), the Graisupis (Kedainiai r.) and the Vardas (Ukmerge r.) and comparison of these results with the yearly water discharge and fluctuation indices in larger rivers (the Jura, the Minija, the Susve, the Nevezis and the Sventoji), which have been determined by other researchers. The mean annual specific water runoffof the small rivers the Graisupis and the Vardas (5.2 and 7.61 s"1 km"2) has been determined to be characteristic to Lithuanian hydrological regions they represent (4.5-6 and 7-9 1 s1 km"2 for the Middle and South-Eastern Lithuania correspondingly), except for the smallest river Lyzena (6.61 s"1 knr;, and 9-141 s"1 knr: for the Western Lithuania). The investigated small rivers dry up significantly (water runoff in June makes up 0.5-2 % of annual runoff, while in the large rivers it is 2-5 %). In the small rivers the spring flood reaches maximum water flow 13 days earlier and water runoff fluctuation within a year, which is characteristic to different Lithuanian hydrological regions, is even more expressed than in the large rivers: in the Lyzena water runoff in January exceeds that in March, in the Graisupis water runoff in June is extremely low, in theVardas the runoff in December is the lowest across the country
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83949
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.