Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83947
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Danusevičius, Darius;Kavaliauskas, Darius;Gabrilavičius, Rimvydas
Title: Selekcija ženkliai pagerintų paprastosios eglės medienos kietumą
Other Title: Tree breeding may markedly improve wood hardiness of Norway spruce
Is part of: Miškininkystė. , 2011, Nr. 1 (69)
Extent: p. 46-54
Date: 2011
Keywords: Bazinis tankis;Genetinė variacija;Medienos kietumas;Paveldėjimas;Pilodyn;Populiacija;Basic density;Genetic variation;Heritability;Population;Wood hardiness;Pilodyn
Abstract: Medienos kietumas yra svarbus ūkinis ir selekcinis požymis. Platesnio mąsto paprastosios eglės medienos kietumo genetinio kintamumo tyrimų Lietuvoje nebuvo atlikta. Mūsų tyrimų tikslas buvo įvertinti p. eglės medienos kietumo genetinį kintamumą, genetinio sąlygotumo laipsnį bei ryšius su produktyvumo požymiais Lietuvos eglės populiacijų ir šeimų bandomuosiuose želdiniuose Telšių urėdijoje ir taip įvertinti medienos kietumo genetinio pagerinimo perspektyvas Lietuvoje. Rezultatai parodė, kad medienos kietumas buvo vienas iš stipriausiai paveldimų požymių: paveldėjimo koeficientas siekė 0,40, o adityvinės genetinės variacijos koeficientas siekė 6,7 %. Todėl selekcija leistų ženkliai pagerinti eglynų medienos kietumą. Kietesnę medieną formavo Alytaus ir Ignalinos populiacijų palikuonys, tačiau pastarieji Žemaičių aukštumoje buvo mažiausiai produktyvūs. O Alytaus populiacijos atstovai pasižymėjo tiek didesniu produktyvumu tiek kietesne mediena. Šie dėsningumai populiacijos lygmenyje sietini su perkėlimo efektu ir to pasėkoje pakitusiu augimo ritmu. Siūlome sudaryti specialią selekcinę populiacija, kurioje atrenkami genotipai ar šeimos, kurios turi kietesnę medieną ir aukštą stiebo skersmens selekcinę vertę kaip mūsų tyrime Alytaus populiacijos atstovai Žemaitijos aukštumos kilmės rajone; o ruošiant miškininkystės priemonių rekomendacijas, atsižvelgti ne tik Į augavietę, bet ir sodinamosios medžiagos kilmę bei klimatines sąlygas. Genetinė nauda, apytikriai rodanti kokiu procentu pagerėtų medienos kietumas, renkant sėklas nuo 10-ties, 20-ties ir 40-tiės geriausių šeimų atitinkamai siekė 50,7 %, 30,0 % ir 27,6%
Wood quality is an important trait in tree breeding. There is a lack of studies of genetic variation in wood ąuality of Norway spruce in Lithuania. Objective of our study was to assess genetic variation in wood ąuality among Lithuanian Norvvay spruce families an populations in a 30 year old progeny test. The wood ąuality was assessed by the aid of Pilodyn shots on standing trees. The results revealed significant population and family effects and high heritability of Pilodyn shot depth of 0.4 and CVa of 6,7 %. Populations from Alytus and Ignalina possessed the hardiest wood among the tested populations. The Alytus population was transferred to a cooler region of provenance and was of relatively higher wood yield. This observation constitutes and interesting deviation from a common pattern of negative relationship between diameter and wood basic density. Ignalina population was transfers to a relatively more maritime region and possessed both lower diameter and handier wood. Study shows that there is a significant genetic variation in wood ąuality, which is depending on growth rhythm and the transfer effect. There are prospects for genetic improvement of wood basic density especially by further testing the families yielding more and hardier wood. Genetic gain in wood hardiness from selection of 10, 20 and 40 best families was 50,7 %, 30,0 % ir 27,6 % respectively
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83947
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.