Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83942
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jaszczak, Agnieszka;Žukovskis, Jan
Title: Landscape valuation in development of rural tourism: case study of Ostfriesland (Germany)
Other Title: Kraštovaiždžio vertinimas vystant kaimo turizmą: Ostfriesland (Vokietija) atvejo studija
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2011, Nr. 5(29)
Extent: p. 89-95
Date: 2011
Keywords: Evaluation;Regional heritage;Rural tourism;Rural landscape
Abstract: Daugelyje Europos regionų kaimo kraštovaizdis yra to regiono tapatybės elementas. Todėl jis turėtų būti tarpdisciplininių mokslinių tyrimų objektas. To ir buvo siekiama vykdant tyrimą dėl kraštovaizdžio vertės nustatymo ir jos priklausomybės nuo įvairių kraštovaizdžio formavimui įtakos turinčių veiksnių. Vertinimo kriterijus suformulavo kraštovaizdžio architektai-inžinieriai kartu su vadybos specialistais. Kraštovaizdžio vertės analizė leidžia palengvinti teritorijų identifikavimą ir įvertinimą kaimo vietovėse bei numatyti teritorijų socialinės-ekonominės plėtros perspektyvas. Kaip žinia, kaimo turizmą labiausiai rekomenduojama vystyti regionuose su unikaliomis gamtos ir kultūros vertybėmis. Todėl atlikto tyrimo tikslas - atskleisti teorinius veiksnius,turinčius įtaką kraštovaizdžio vertei, pagrindžiant juos praktiškai atliktais tyrimais Ostfriesland regione, Vokietijoje. Teorinės tyrimo išvados buvo suformuluotos remiantis monografinėmis ir kartografinėmis (kraštovaizdžio žemėlapių sudarymo ir vertinimo) studijomis. Praktinė šio tyrimo reikšmė gali būti naudinga formuojant kaimo turizmo objektus, paslaugas bei produktus. Esminis ir bendras jų visų bruožas gamtos, kultūros ir istorinių vertybių integravimas
Rural landscape of many European regions is an element of their identity. Therefore it should be a subject of multidisciplinary research. Landscape analysis allowed for spatial identification and evaluation of rural areas with a perspective of their socio-economical development. In regions with unique natural and cultural potential, the most recommended direction of development is sustainable tourism, based on landscape values. The aim of research was to reveal theoretical factors influencing landscape value and to validate them on the case study of development of rural tourism in Ostfriesland (Germany). Theoretical conclusions of the study was formulated on the basis of monographic and cartography studies. During the practical investigation the relevant and necessary essential elements were formulated for the formation of rural tourist facilities. They must be based on natural, cultural and historical values of assets
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/317
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.