Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83941
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vitunskienė, Vlada;Baltušienė, Jurgita
Title: Tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklai socialiniai padariniai paramos gavėjų subjektyviu vertinimu
Other Title: Subjective approach to social effects of direct aid to the agricultural producers
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2011, Nr. 5(29)
Extent: p. 211-220
Date: 2011
Keywords: Pajamų nelygybė;Subjektyvus vertinimas;Tiesioginės išmokos;Direct payments;Income inequality;Subjective approach
Abstract: Straipsnyje pristatomi tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklai socialinių padarinių subjektyvaus vertinimo rezultatai, gauti vykdant mokslinių tyrimų projektą „Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai"14. Anketinės apklausos būdu buvo siekta atskleisti, kaip paramos gavėjai supranta, kokį pajamų perskirstymo socialinį vaidmenį atlieka tiesioginių išmokų politika ir kokie šio vaidmens socialiniai padariniai. Negausioje lietuviškoje ir vakarietiškoje literatūroje nagrinėjamas tiesioginių išmokų ar kitokių agrarinės politikos subsidijų poveikis ūkių pelningumui, produktyvumui bei kitiems veiklos rezultatams ir ūkiniams sprendimams. Tik pavieniuose Vakarų autorių darbuose buvo vertintas agrarinės politikos poveikis pajamų pasiskirstymui tarp ūkininkaujančios bendruomenės. Lietuvoje šį agrarinės politikos pajamų perskirstymo efektą svarbu nustatyti dėl kelių svarbių priežasčių. Viena jų yra ta, kad tiesioginės išmokos žemės ūkio veiklai užkerta galimybę ūkininkaujantiems mažuose ūkiuose gauti paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. Antra - ta, jog tiesioginės išmokos žemės ūkio veiklai paskirstomos netolygiai tarp paramos gavėjų, ir tai didina ūkininkaujančios bendruomenės pajamų nelygybę. Žinojimas, kaip šiuos socialinius padarinius vertina patys paramos gavėjai, yra svarbus reformuojant agrarinę ir socialinę politikas
The paper presents the results of “The Impact of Agricultural Policy on Income Levels and Income Differentiation among Rural Inhabitants” project based on the subjective approach to the evaluation of social effects of direct aid. The aim of the research is to uncover the beneficiaries’ perceptions of direct aid to producers as a means of social redistribution as well as its social effects. The research is based on primary data that were obtained from a quantitative survey of the recipients of agricultural direct aid. The literature on the effects of direct aid or other agricultural policy subsidies on farm profitability, productivity, results of operation, and decision making is scarce. There are only a few of studies by Western authors evaluating the agricultural policy effects on the income distribution in the agricultural community. It is important to determine this redistributional agricultural policy effect in Lithuania because of a number of significant reasons. Firstly, receiving direct payments deprives the small farm households of social benefit support provided by the Financial aid to disadvantaged families and living alone persons law of Republic of Lithuania. Secondly, agricultural direct aid is unequally distributed among beneficiaries and that increases the income inequality in the agricultural community. The results of the study on the farming community’s perception of the aforementioned social effects are very important in agricultural and social policy making
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/329
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.