Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83939
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Butkevičienė, Lina Marija;Pupalienė, Rita;Velička, Rimantas;Kriaučiūnienė, Zita
Title: Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų sėjos laiko įtaka ligų plitimui pasėlyje
Other Title: Sowing time influence on crop deseases in winter rape conventional and hybrid cultivars
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2011, T. 18, Nr. 3
Extent: p. 118-124
Date: 2011
Keywords: Žieminiai rapsai;Veislės;Sėjos laikas;Juodoji dėmėtligė;Fomozė;Sėklų derlius;Winter oilsee rape;Varieties;Sowing time;Alternaria brassicae;Leptosphaeria spp;Seed yield
Abstract: Tyrimas atliktas 2008-2010 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (anksčiau - Lietuvos žemės ūkio universiteto) Bandymų stotyje. Eksperimento lauko dirvožemis - paprastasis sekliai glėjiškas išplautžemis IDg8-p. Tyrimo tikslas - įvertinti žieminių rapsų sėjos laiko įtaką ligų paplitimui pasėlyje. Eksperimento variantai - skirtingi sėjos laikai (A veiksnys): 2008-2009 m. - 1) rugpjūčio 10 d., 2) rugpjūčio 20 d., 3) rugpjūčio 30 d., 4) rugsėjo 10 d.; 2009-2010 m. - 1) rugpjūčio 10 d., 2) rugpjūčio 20 d., 3) rugpjūčio 30 d., 4) rugsėjo 5 d., 5) rugsėjo 10 d., 6) rugsėjo 15 d.; veislės (B veiksnys): 1) linijinė 'Sunday', 2) hibridinė 'Kronos! Sėjos laikas turėjo esminės įtakos ligų paplitimui linijinės 'Sunday' ir hibridinės 'Kronos' žieminių rapsų pasėliuose. Mažiau atsparūs juodajai dėmėtligei ir fomozei buvo hibridinės 'Kronos' rapsai: šios veislės pasėlyje rasta daugiau pažeistų augalų ir nustatytas didesnis ligos intensyvumas. Linijinės 'Sunday' žieminių rapsų sėklų derlingumas labai ir statistiškai patikimai priklausė nuo fomozės pažeistų augalų pasėlyje (%) (r = -0,97, P < 0,01) ir ligos intensyvumo (r = -0,85, P < 0,05). Tarp hibridinės 'Kronos' žieminių rapsų sėklų derlingumo ir fomozės paplitimo statistiškai patikimų priklausomumų nenustatyta. Tarp juodosios dėmėtligės paplitimo pasėliuose bei abiejų tirtų veislių žieminių rapsų sėklų derlingumo statistiškai patikimų priklausomumų nenustatyta
Experiments were carried out at the Experimental Station of the Aleksandras Stulginskis University in 2009-2010 on Hapli-Epi-hypogleyic Luvisol soil. The aim of the research was to determine the influence of sowing time on crop diseases. Treatments of the experiment: factor A - sowing date: 1) August 10, 2) August 20, 3) August 30, 4) September 5, 5) September 10, 6) September 15; factor B - cultivan 1) conventional 'Sunday', 2) hybrid 'Kronos'. The sowing date significantly influenced the spread of diseases in winter stands of conventional and hybrid rape cultivars. Less resistant to Alternaria brassicae and Leptosphaeria spp. was the hybrid cultivar winter rape 'Kronos': in the crop stand of this variety more damaged plants were found and the disease intensity index was higher. The rapeseed yield of the conventional variety 'Sunday' was statistically significantly influenced by the percentage of plants damaged by Leptosphaeria spp. (r = -0.97, P < 0.01) and the disease intensity index (r = -0.85, P < 0.05). No statistically significant correlation was observed between the winter rapeseed yield of the hybrid variety 'Kronos' and the spread of Leptosphaeria spp. The rapeseed yield of both varieties didn't depend on the spread of Alternaria brassicae
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83939
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.