Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83936
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gasiūnas, Valerijus;Lysovienė, Jelena
Title: The analysis of wasterwater management state in rural areas of Lithuania
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010)
Extent: p. 46-51
Date: 2010
Keywords: Kaimo vietovės;Lietuva;Nuotekų tvarkymas;Lithuania;Rural areas;Wastewater management
Abstract: Šiame straipsnyje pateikta nuotekų valymo būklės analizė Lietuvos kaimo vietovėse (iki 2000 gyventojų). Tokiose vietovėse gyvena daugiau kaip vienas milijonas gyventojų. Kaimo vietovėse ženkliai pradėjus vystytis sodybų ir fermų ūkių statybai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymasis žymiai atsilieka. Šiuo metu valoma tik apie 16 % nuotekų.Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą iki 2014 m. gruodžio 31 d. 95 % Lietuvos gyventojų turi būti aprūpinti nuotekų valymo įrenginiais. įstatymo įgyvendinimui visi Lietuvos regionai turi parengti specialiuosius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo planus, kuriuose pateikiama esama nuotekų tvarkymo būklė, išvystymo poreikis ir galimybės bei pasiūlymai. Tokių planų parengimas numatytas per 2-3 metus. 2010 m. pradžiai tik 25 savivaldybės iš 60 (42 %) parengė ir patvirtino specialiuosius planus. Įstatymo įgyvendinimui per likusius ketverius metus reikia nuotekų valyklų našumą kaimo vietovėse padidinti iki 13 kartų. Kiekvienoje savivaldybėje reikėtų įrengti vidutiniškai 22 nuotekų valymo sistemas, pastatyti 55 siurblines, nutiesti 110 km nuotekų tinklų. Programos įgyvendinimas 27 savivaldybėse iš 60 turėtų kainuoti apie 2,2 mlrd. eurų. Visai Lietuvai tai kainuotų apie 5 mlrd. eurų. Tokių statybos apimčių ir finansavimo įgyvendinimas per likusius ketverius metus yra vargiai įmanomas
This article represents the state of current wastewater management in rural settlements (up to 2000 inhabitants) of Lithuania. Over 1 million inhabitants live in such areas. In rural settlements the development of water supply and wastewater treatment infrastructure signally lags behind the pace of dwelling and farm development. Currently, only 16 % of wastewater is being treated. According to the act on drinking-water supply and wastewater management effect and implementation by December 31,2014 95 % of Lithuanian citizens ought to be supplied with wastewater treatment facilities. At this point every region of Lithuania must prepare and confirm special plans of water supply and wastewater management infrastructure development presenting water treatment state, evaluating possibilities and needs, suggesting solutions. The arrangement of such plans falls behind schedule by 2-3 years. Only 25 (42 %) region municipalities out of 60 had special plans arranged and confirmed by the start of 2010. Implementation of the act requires during the remaining 4 years the productivity of wastewater treatment facilities in rural areas has to be increased by 13 times. In each municipality 22 new wastewater treatment systems, 55 wastewater pump-stations, 110 km wastewater collection networks should be built. The implementation of the programme in 27 out of 60 municipalities would cost more than 2.2 billion Euros. For the whole Lithuania it could cost around 5 billion Euros. The sponsorship and assimilation of such amounts of money is barely possible in 4 years
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83936
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.