Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83915
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Astromskienė, Adelė;Ramanauskienė, Jadvyga
Title: Kaimo gyventojų verslumas: problemos ir gerinimo galimybės
Other Title: Entrepreneurship in rural residents: challenges and opportunities for improvement
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2011, Nr. 5(29)
Extent: p. 22-32
Date: 2011
Keywords: Kaimo gyventojai;Verslinis profesionalumas;Verslumą lemiantys veiksniai;Verslinio aktyvumo skatinimas;Villagers;Entrepreneurship;Factors of entrepreneurship;Motivation for entrepreneurial activity
Abstract: Rinkos ekonomikos sėkmė ir visų kiekvieno žmogaus viešojo ir asmeninio gyvenimo aspektų atsinaujinimas priklauso nuo to, kaip bus realizuotas jo asmeninis ir dalykinis potencialas, suteiktos galimybės iniciatyvai, verslumui, kūrybiškumui ir žmogaus gebėjimams plėtoti. Tyrimo tikslas - nustatyti kaimo gyventojų verslinį profesionalumą ir aktyvumą lemiančius veiksnius bei jų didinimo priemones. Tyrimo objektas - kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir aktyvumo lygis. Straipsnyje, taikant analizės, sintezės, palyginimo, empirinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodus, nagrinėjamas kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir aktyvumo lygis bei jo gerinimo galimybės, kaip viena iš pagrindinių motyvacijos dirbti didinimo sąlygų. Identifikuoti kaimo gyventojų verslinį profesionalumą ir aktyvumą lemiantys veiksniai. Parengti siūlymai kaimo gyventojų versliniam profesionalumui ugdyti ir priemonės jų versliniam aktyvumui skatinti
Over 1 million people live in villages in Lithuania. More than half of them are of working age. However, unemployment in villages increased over three times in last five years. Gross value is decreasing in sectors where most of the villagers are working such as agriculture, hunting, fishing and forestry. The aim of the research is to identify the factors that affect the level of activity and entrepreneurship of the villagers and to find the tools that would help to increase them. The object of the research is the level of the entrepreneurship and activity of villagers. The development of entrepreneurship skills is linked with personal, professional and business opportunities. It is also linked with the conditions of economical and cultural operations. It was found that not all of the businessman‘s personal and work related attributes are significant to entrepreneurship skills development. An observed link between external entrepreneurial motivation tools, and personal and work related attributes gives a reason to the villagers entrepreneurship research and improvement of the levels of entrepreneurial activities. The results from he research may be used for the preparations of entrepreneurship teaching and education programs
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/310
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.