Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83855
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Arlauskienė, Renata;Vanagienė, Vitalija
Title: Įmonių socialinės atsakomybės propagavimas reklamoje, stiprinant prekės ženklo vertę pirkėjui
Other Title: Promotion of corporate social responsibility by strengthening the brand equity for the customer
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2011, Nr. 5(29)
Extent: p. 14-21
Date: 2011
Keywords: Įmonių socialinė atsakomybė;Prekės ženklo vertė;Reklama;Corporate social responsibility;Brand equity;Advertising
Abstract: Konkuravimas rinkoje ir įmonių perėjimas prie socialinės atsakomybės (toliau ĮSA) koncepcijos, skatina analizuoti jos propagavimo reklamose įtaką prekės ženklo vertei. Ši koncepcija, kaip šiuolaikinės organizacijos prekės ženklo vertės valdymo proceso dalis, yra aktuali pirkėjui. Šiame straipsnyje nagrinėjama - ar organizacijos viešai pasakoja apie ĮSA, ar to reikia pirkėjams reklamose bei kokią įtaką tai galėtų turėti jų prekės ženklo vertei? Tyrimo tikslas - pagrįsti ĮSA propagavimo reklamoje įtaką pirkėjo prekės ženklo vertei. Tikslui pasiekti naudoti metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, grafinis modeliavimas, anketinė apklausa. Nustatyta, jog įmonės, norėdamos sustiprinti prekės ženklų vertę, turėtų skirti daugiau dėmesio pirkėjų informavimui apie ĮSA koncepciją propaguoti ją reklamose, nes tai įtakoja prekės ženklo, kaip galutinio ir esminio prekės ženklo vertės komponento, pasirinkimą
Competition in the market and transition of companies to corporate social responsibility (,,CSR") concept give an incentive to analyze the influence of CSR promotion in advertisements on brand equity. This concept, as a part of brand equity management process in modern organization, is highly important to the customer. This article analyzes if organizations make CSR public, if this information in the advertisements necessary for customers and how it could impact the brand equity. The aim is to substantiate the influence of CSR promotion in advertising on the customer brand equity. Methods: comparative analysis and synthesis of scientific literature, graphic modelling, questionnaire. The obtained results have established that in order to strengthen the brand equity companies should increase attention to customer awareness of the CSR concept and promote it in advertisements as this affects the choice of a brand
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/309
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.