Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/838
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stepanovienė, Aušra
Title: Barriers to academic listening : research perspectives
Other Title: Akademinio klausymo sunkumai : tyrimo perspektyva
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2012, nr. 1, p. 134-141
Date: 2012
Keywords: Kalbos mokėjimas;Klausymas ir supratimas;Įgūdžiai;Gebėjimai;Klausytojas;Language proficiency;Listening comprehension;Skills;Abilities;Listener
Abstract: Vienas iš pagrindinių užsienio kalbos mokymo reikalavimų nekalbinėje aukštojoje mokykloje yra gebėjimų suprasti originaliąją specialybės literatūrą klausant ugdymas. Klausymas ir supratimas iš klausos yra vienas svarbiausių kalbos mokymo(si) tikslų. Be šių įgūdžių ir gebėjimų lavinimo neįmanoma sėkmingai bendrauti. Straipsnyje analizuojami sunkumai, susiję su specialybės anglų kalbos teksto suvokimu klausant. Tyrime dalyvavo 118 Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto teisės ir policijos veiklos studijų programos trečiojo kurso studentų. straipsnyje lyginami aukštesnius ir žemesnius klausymo gebėjimus turinčių studentų teksto suvokimo ypatumai. Remiantis tyrimo rezultatais galima padaryti išvadą, kad, klausantis teisinio teksto, aukštesnius klausymo gebėjimus turintiems studentams buvo sunkiausia sekti profesinio teksto mintį. Žemesnius klausymo gebėjimus turintiems studentams buvo sunku suprasti teisės terminų reikšmę. Tyrimo rezultatų analizė leido padaryti išvadą, kad pratybų metu reikia daugiau dėmesio skirti teisės terminijos analizei ir būtina tobulinti sakytinio specialybės teksto suvokimo gebėjimus, dažniau klausantis teisės tekstų pratybų metu ir savarankiškai namuose.
The study explores perceived difficulties related to the legal English listening comprehension of the respondents. It investigates the differences related to listening comprehension between high-ability and low-ability listeners. The subjects in this study were 118 undergraduate law and police activity students learning in the Faculty of Public Security. The findings of the study indicated that the most difficult obstacle to listening comprehension was the lack of knowledge of legal English vocabulary. The least difficult factor was sequencing of information in a legal text. Some solutions are proposed to the problems. The significance of the study lies in its contribution to curriculum building. The paper formulates some implications for further research.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/838
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.1.13
https://hdl.handle.net/20.500.12259/838
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2012, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.