Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83752
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Ambrulevičius, Rimvydas
Title: Biomasės deginimas mažos bei vidutinės galios katilinėse ir emisijų problemos
Other Title: Burning of biomass in small and average boiler-houses and emision problems
Is part of: Energetika. , T. 56, Nr. 2 (2010)
Extent: p. 103-109
Date: 2010
Keywords: Biomasė;Biomasės deginimas;Taršos emisijos;Biomass;Burning of biomas;Emission problems
Abstract: Vidutinės galios katilinėse sunaudojama apie 25 % medienos kuro ir matyti aiški didėjimo tendencija. Nepaisant to, kad biomasės deginimas yra neutralus CO, emisijų atžvilgiu ir pasižymi mažu SO, emisijų lygiu, aplinkos taršos mažinimas yra pakankamai aktualus. Pirmiausia tai kietųjų dalelių emisija. Nenaudojant filtravimo Įrenginių neįmanoma užtikrinti aplinkosaugos normų reikalavimų. Emisijų lygis prieš filtrus didesnis kaip 600 mg/m3. Teršalų koncentracija degimo dujose labai priklauso nuo biomasės savybių ir katilo darbo režimo. Kaip parodė atlikti bandymai, lakiųjų medžiagų emisijos tam pačiam katilui gali skirtis kelis kartus. Didelę taršos dalį sudaro azoto oksidai. Naudojant nekokybišką biomasę jų koncentracija didesnė už leistiną 750 mg/m3 ribinę vertę. Anglies monoksido emisija dviem katilų tipams buvo didesnė už leistiną 4 000 mg/m3 arba buvo artima jai. Bendras taršos lygis, palyginus su akmens anglimis, deginant biomasę daug mažesnis
Middle-sized boiler plants use approximately 25% of wood fuel with a clear tendency toward increase. Despite the fact that biomass burning is neutral in terms of CO, emission and has a low level of SO, emission, reducing environmental pollution is a fairly urgent issue, foremostly because of the emission of solid particles. It is impossible to ensure adherence to the environmental rules without the use of filtering devices. The emission level before the filters is in excess of 600 mg/m3. The concentration of pollutants in burning gases heavily depends on the characteristics of biomass and the operating mode of the boiler. The tests show that the emission of volatile materials for the same boiler can differ several times. Using the biomass of a poor quality, the concentration exceeds the permissible level of 750 mg/m3. The emission of carbon monoxide for the two types of boilers is close to or exceeds the permissible 4 000 mg/m3. The total level of pollution while burning biomass is much lower as compared to that of burning coal
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7208/2010/2/103-109.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.