Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83699
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Preikša, Žydrūnas;Brazaitis, Gediminas
Title: Kriptogamų įvairovė ir gausa skirtingų miško grupių brandžiuose plačialapių ir mišriuose miškuose bei kertinėse miško buveinėse
Other Title: Diversity and abundance of cryptogams in mature broadleaved and mixed forests of different forest groups and in woodland key habitats
Is part of: Miškininkystė. , 2011, Nr. 1 (69)
Extent: p. 15-25
Date: 2011
Keywords: Kriptogamai;Miško grupės;Kertinės miško buveinės;Cryptogams;Forest groups;Woodland key habitats
Abstract: Lietuvoje nėra vykdyta jokių tyrimų bei analizės kaip biologinė įvairovė pasiskirsto tarp atskirų miško grupių. Taip pat yra dažnai abejojama ar Lietuvoje išskirtos kertinės miško buveinės yra labai vertingos ir ar jose biologinė įvairovė realiai labai skiriasi nuo įprastų ūkinių miškų. Šiuo tyrimu ir norima įvertinti kokie yra kriptogamų įvairovės ir gausos skirtumai tarp atskirų miško grupių brandžiuose plačialapių ir mišriuose miškuose bei kertinėse miško buveinėse. Biologinės įvairovės įvertinimui pasirinktos senų miškų indikatorinės gtybų, kerpių ir samanų rūšys. Tyrimai vykdyti laikinuose bareliuose Lietuvos miškuose, įtraukiant vertingiausius ilgą laiką žmogaus ūkinės veiklos neliestus miškus Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Kriptogamų rūšių skaičius ir gausa didžiausia buvo daugiau nei 20 m. žmogaus neliestuose rezervatiniuose miškuose, mažiausia - intensyviai naudojamuose ūkiniuose miškuose. Tuo tarpu neseniai įkurtuose rezervatuose, draustinių miškuose ar ekstensyvaus naudojimo ūkiniuose miškuose didelių skirtumų nenustatyta. Kertinėse buveinėse rūšių kiekis ir gausa nustatyti 2,5-3,0 kartus didesni nei miškuose, nepatenkančiuose į kertines buveines. Retų rūšių kolonizavimo tempai yra labai lėti, todėl įsteigtos kertinės buveinės negali būti naikinamos keičiant jas kitomis. Raktažodžiai: kriptogamai, miško grupės, kertinės miško buveinės
There is not carried out any research or analysis on biodiversity distribution in different forest groups, established in Lithuania. Still arise many doubts whether Woodland key habitats in Lithuania are valuable enough and whether biodiversity here differs a lot from commercial forest. This research aims to evaluate richness and abundance of cryptogams in mature broadleaved and mixed forests of variuos management degree and in Woodland key habitats. For biodiversity evaluation were used old-growth forest indicator species of fungi, lichens and bryophytes. Reseach was performed in temporary sample plots in Lithuanian forests with inclusion of long time untouched by humans forests in Poland, Belarus and Russia. Species richness and abundance of cryptogams estimated to be highest in over 20 years untouched strict reserve stands, the lowest - in intensively managed commercial forest. Meanwhile, in forests of recently established strict reserves, managed reserves and extensively managed commercial forests bigger difference was not determined. Woodland key habitats contained 2.5-3.0 times more species and individuals comparing to other stands. Rare species colonization rates are very slow, thus established key woodlands habitats should be left for long- term survival without substitution by new ones
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83699
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

11
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.