Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83599
Type of publication: research article
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Ambrulevičius, Rimvydas;Lynikienė, Stefa
Title: Grunto kolektorių parametrų optimizavimas taikant skaičiavimo programas
Other Title: Optimisation of parameters of ground collectors by applying calculation software
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 43(1) (2011)
Extent: p. 68-75
Date: 2011
Keywords: Grunto kolektoriai;Oro šildymo sistemos;Projektavimas;Atsinaujinančioji energija;Ground collectors;Air heating systems;Design;Renewable energy
Abstract: Mažinant šilumos nuostolius pastatuose neišvengiamai susiduriama su oro kokybe pastatų viduje. Taikant pasyvaus namo technologijas, optimaliai drėgmei ir oro sudėčiai užtikrinti būtina įrengti priverstinio ventiliavimo sistemą. Šilumos nuostoliai, esant oro pasikeitimo dažniui 0,5 1/h bendrame balanse gerai apšiltintame name, sudaro apie 60 %. Vienas iš būdų mažinti šilumos nuostolius yra grunto kolektorių panaudojimas tiekiamam į patalpas orui pašildyti. Nagrinėjama grunto ir konstrukcinių bei klimato parametrų įtaka optimaliam kolektoriaus ortakio ilgiui. Sudaryta programa oro šildymo grunto kolektorių skaičiavimui
When minimising heat losses in buildings the issue of air quality inside the buildings inevitably comes up. Application of the technologies of passive building to ensure optimum humidity and air composition requires installation of forced ventilation system. The heat loss at air change rate of 0.5 1/h in general heat balance of a well insulated house is approximately 60 per cent. One of the ways to decrease heat loss is application of ground collectors for heating of intake air. The influence of ground collectors and structural as well as climatic parameters on the optimum length of the air duct of the collector. A programme for calculating air heating ground collectors has been developed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83599
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.