Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83589
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009);Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Buragienė, Sidona;Šarauskis, Egidijus;Romaneckas, Kęstutis;Adamavičienė, Aida;Avižienytė, Dovilė;Katkevičius, Evaldas
Title: Skirtingų žemės dirbimo technologijų įtaka dirvožemio mechaninėms-fizikinėms savybėms
Other Title: The influence of different tillage technologies on soil mechanical-physical properties
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 43(3) (2011)
Extent: p. 24-42
Date: 2011
Keywords: Dirvos mechaninės-fizikinės savybės;Žemės dirbimo technologijos;Mechanical-physical properties of soil;Soil cultivation technologies
Abstract: Dirvožemio mechaninės-fizikinės savybės nuolat kinta dėl žemės dirbimo intensyvumo, didelės masės žemės ūkio mašinų naudojimo ir aplinkos poveikio. Moksliniame straipsnyje tiriamos šios pagrindinės dirvožemio mechaninės-fizikinės savybės: kietis, drėgnis, tankis ir dirvos agregatų dydis (struktūra) bei jų patvarumas. Eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti 2009-2010 m. LŽŪU Bandymų stotyje. Tyrimai buvo atliekami penkiais skirtingais žemės dirbimo variantais: 1—gilusis arimas 25 cm gyliu (GA); 2-seklusis arimas 12 cm gyliu (SA); 3—gilusis purenimas 30 cm gyliu (GP); 4-seklusis purenimas 12 cm gyliu (SP); 5-tiesioginė sėja (TS). Dirvožemio fizinės- mechaninės savybės tirtos prieš žemės dirbimą ir po žemės dirbimo. Nustatyta, kad po rudeninio žemės dirbimo kiečiausia dirva buvo tiesioginės sėjos laukeliuose. Rudeninis žemės dirbimas dirvos kietį esmingai mažino visuose dirbtuose variantuose iki 14 cm gylio. Rudeninis žemės dirbimas 0-10 cm gylyje dirvos tankį esmingai mažino seklaus arimo ir gilaus purenimo technologijose, o 10-20 cm gylyje -tradiciškai artose technologijose. Viršutiniame dirvos sluoksnyje po rudeninio žemės dirbimo dirvos drėgnis esmingai padidėjo gilaus (13,5%) ir seklaus (9,94%) purenimo laukeliuose, apatiniame dirvos sluoksnyje - tik seklaus arimo laukeliuose (11,60%). Makro -struktūros agregatų kiekis 15-25 cm dirvos sluoksnyje visose žemės dirbimo technologijose sumažėjo, tačiau esminis sumažėjimas nustatytas tik seklaus purenimo ir tiesioginės sėjos variantuose. Struktūros patvarumas 0-15 cm gylyje esmingai sumažėjo visose žemės dirbimo technologijose, išskyrus tiesioginės sėjos laukelius
Mechanical-physical properties of soil are constantly changing because of the tillage intensity, use of heavy duty agricultural machinery use and environmental impact. The research paper analyses the following main mechanical-physical properties of soil: hardness, moisture content, density and size of soil aggregates (structure) and their durability. The experimental studies of Calcareous hypogleyic luvisol were carried out in the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in 2009 -2010. The following 5 different tillage machine systems were applied for the studies: 1 - deep ploughing to 25 cm (GA); 2 - shallow ploughing to 12 cm (SA); 3 - deep cultivator loosening to 30 cm (GP); 4 - shallow loosening with disc harrows to 12 cm (SA); 5 - direct drilling (TS). Soil mechanical - physical properties were investigated before and after the tillage. It was found that after the autumn tillage the hardest soil was in direct sowing spot-fields. The autumn tillage substantially reduced soil hardness up to 14 cm in depth in all variants. The autumn tillage substantially reduced the soil density at a depth of 0-10 cm when shallow plowing and deep ripping technology was used, and in the depth of 10-20 cm - when the traditional plowing technology was used. After autumn tillage moisture substantially increased in the top layer of soil in deep and shallow hoeing spot-fields, while in the lower soil layers - only in shallow plowing spot-fields. The content of macro structure aggregates in 15-25 cm soil layers in all tillage technologies has decreased, but the substantial reduction was only identified in the shallow hoeing and direct seeding options. The durability of the structure in the depth of 0-15 cm decreased substantially in all tillage technologies, except for the direct sowing spot-fields
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83589
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

115
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.