Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83586
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Steponkaitė, Laura;Sabienė, Nomeda;Hansen, Hans Christian Bruun;Borggaard, Ole Kragholm
Title: Mobilisation of Cu from soils by dissolved natural and processed humic substances
Other Title: Cu judrumas dirvožemiuose, veikiant juos natūraliomis ir iš perdirbtų atliekų gautomis humuso medžiagomis
Is part of: Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2008, Vol. 54, Nr. 2
Extent: p. 88-92
Date: 2008
Keywords: Varis;Ištirpusios humuso medžiagos (HM);Ištirpusi organinė anglis;Sunkiųjų metalų mobilizacija;Dirvožemis;Copper;Dissolved humic substances (HS);Heavy metal mobilisation;Soil
Abstract: Ištirpusios humuso medžiagos (HM) gali padidinti sunkiųjų metalų (SM) skaidymąsi, vadinasi, jos didina SM judrumą dirvožemyje, formuodamos ištirpusių SM-HM kompleksinius junginius, bet HM sudedamųjų dalių vaidmuo, kuris priklauso nuo HM kilmės, nėra žinomas. Siekiant nustalyti HM sudedamųjų dalių ir jų kilmės poveikį SM tirpumui, du SM užterštų dirvožemių mėginiai buvo ekstrahuojami, veikiant juos 10 savaičių trimis skirtingų HM tirpalais, kurių sudėtyje yra -25 mM ištirpusios organinės anglies ir pH 6. Tirpalai buvo keičiami kas savaitę. Išcentrifuguotose ištraukose buvo nustatytos Cu koncentracijos ir pH. Dvi HM (MEMO(buko)-HM ir MEMO(eglės)-HM) buvo gautos iš buko ir Norvegijos melsvosios eglės miško pakločių. Antropogeninės kilmės HM (Bio-HM) oksidacinės hidrolizės būdu buvo perdirbtos iš karvių srutų. Tyrimai parodė, kad natūralios, kaip ir perdirbtos, HM sugeba mobilizuoti (ištirpinti) SM užterštuose dirvožemiuose. Daugiau nei 50% viso Cu iš labai užteršto CRC dirvožemio buvo ekstrahuota po 10 savaičių. HM kilmė turėjo įtakos ekstrahuoto Cu koncentracijai, kuri mažėjo tokia seka: MEMO(eglės)-HM > MEMO(buko)-HM > Bio-HM, bet tik ištraukose su CRC dirvožemiu, tuo tarpu visos trys HM ištraukė panašius Cu kiekius iš vidutiniškai Cu užteršto žemės ūkio Cu-P dirvožemio. Taigi SM prigimtis, HM kilmė ir dirvožemio sudėtis turi reikšmės SM judrumui ir turi būti įvertintos jų reikšmės, jeigu HM naudojamos kaip dirvožemio gerinimo priemonė
Dissolved humic substances (HS) may increase the dissolution of heavy metals (HM) and hence augment HM mobility in soils by forming dissolved HM–HS complexes, but the role of HS composition, which depends on the origin of HS, is uncertain. In order to determine the infl uence of HS composition / origin on HM dissolution, two HM-polluted soil samples were extracted in the batch mode by three diff erent HS solutions containing ~25 mM dissolved organic carbon (DOC) in 0.05 mol/l KNO3 at pH = 6 for totally 10 weeks with weekly replacements of HS solutions. Two natural HS solutions (MEMO(beech)-HS and MEMO(spruce)-HS) were obtained from litter layers under beech and Norway spruce. Processed HS (Bio-HS) is cow slurry, which has been treated by oxidative, hydrolytic destruction in order to dissolve organic compounds and remove inorganic compounds such as HM. DOC, Cu concentrations and pH were determined in clear extracts obtained each week by centrifugation. Th e investigation showed that natural as well as processed HS possess a high capacity to dissolve HM in polluted soils. In fact, up to 50% of total Cu was extracted aft er 10 weeks from strongly contaminated soil (CRC), indicating that HS has a substantial potential as a cleaning agent for remediation of HM-polluted soils. Th e origin of HS infl uenced the extracted amounts, which decreased in the order MEMO(spru ce)-HS > ME MO(beech)-HS > Bio-HS, but only in the extraction of the CRC soil, while the three HSs extracted similar percentages from moderately Cu-polluted agricultural soil (Cu-P). Accordingly, HM nature, maybe HS origin and soil composition aff ect HM mobility and must be taken into consideration if HS is to be used as a cleaning agent in the remediation of HM-polluted soils
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7224/2008/2/088-092.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.