Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83578
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Punys, Petras;Dumbrauskas, Antanas;Kvaraciejus, Algis;Vyčienė, Gitana
Title: Mažosios hidroenergijos vertinimas programine įranga
Other Title: Sofware for small hydropower assessment
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 38(58)( 2011)
Extent: p. 55-68
Date: 2011
Keywords: GIS technologijos;Mažoji hidroenergetika;Programinė Įranga MHE vietovėms vertinti;Small hydropower;GIS technologies;Software for SHP sile assessment
Abstract: Straipsnyje aptariamas programinės įrangos naudojimas vertinant mažųjų hidroelektrinių (MME) plėtrą. Pateikiami įvairių šalių programinės įrangos, naudojamos įvertinti mažųjų hidroelektrinių plėtrą, pavyzdžiai. Informacinės technologijos, iš jų aktualiausios yra geografinės informacinės sistemos (GIS), nuotoliniai tyrimo metodai ir interneto skvarbą įgauna vis didesnį pagreitį hidroenergetikoje. Analizuojant įprastą programinę įrangą, skirtą preliminariai įvertinti vietovių hidroenergijos išteklius, matyti, kad per pastaruosius 15 metųji labai ištobulėjo, ir dabar galima kompleksiškai vertinti upės baseiną. Vakarų Europoje pirmasis kompiuterinės programinės Įrangos paketas su GIS elementais buvo sukurtas Jungtinėje Karalystėje, vėliau išplėtotas Ispanijoje norint apskaičiuoti MHE pagrindinius energetinius rodiklius bei nustatyti galimus turbinų tipus bet kurioje upės vietoje, turint ir neturint hidrologinių matavimų duomenis. GIS technologijųalsiradimas labai padėjo ir toliau padės žymiai greičiau ir efektyviau vystyti MHE projektus, panaudojant gausų kiekį baseino informacijos, kurios iki tol nebuvo galima panaudoti tradiciniais tyrimo metodais. Nagrinėjant MHE: potencialo vertinimą taikant GIS priemones kiekvienoje šalyje reikalingi ištekliai gana skirtingi. Šiuo metu jokia programinė įranga dar negali visiškai pakeisti tradicinių tyrimo metodų, ypač hidrologinių matavimų techniniam hidroelektrinės (HE) projektui sudaryti, tačiau šių matavimų apimtys gali būti gerokai sumažintos vykstant GIS būdais gautos erdvinės informacijos integracijai
This paper reviews computer packages designated for small Iiydropower (SHP) development. Applications used in a number of countries are provided there with the aim to evaluate SHP resource and site feasibility. Applying information technologies, from which the most important are geographical information systems (GIS), distance sounding methods and Web penetration, are taking a rapid pace for hydropower development. During the past 15 years conventional SHP software aimed at preliminary site evaluation has evidently improved and now is able to represent complexities of the overall catchment. In Europe the first software assessment package including GIS elements was developed in the UK and later on extended for Spain in order to assess site feasibility at any location, at gauged or ungauged sites and select turbines. The advent of geographic information systems for SHP projects has been of enormous use as a way of capturing a great range of information required at a catchment level that could not be done before in a traditional investigation way. Initial information needed for applying GIS technologies for SHP development in each country differs a lot. Despite a wide use of sophisticated software for SHP project development a reliable assessment of real economically feasible potential implies some "on the ground" survey of possible sites and their electricity generation potential. However, traditional SHP site assessment can be greatly facilitated using GIS technique involving spatial variability of catchment characteristics
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83578
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.