Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83563
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPunys, Petras-
dc.contributor.authorLaurinavičius, Eligijus-
dc.contributor.authorLabanauskas, Gintautas-
dc.contributor.authorMaziliauskas, Antanas-
dc.contributor.authorAdamonytė, Inga-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T01:57:23Z-
dc.date.available2019-05-17T01:57:23Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn13922335-
dc.identifier.otherVDU02-000045108-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/83563-
dc.description.abstractStraipsnyje aptariama vidaus vandens kelių plėtra Lietuvoje, akcentuojant vieną iš pagrindinių - Nemuno, žemiau Kauno, vandens kelią. Pagrindinis tyrimo tikslas -parinkti optimalią Nemuno vandens kelio krovininio uosto vietą Kaune ar jo apylinkėse atsižvelgiant į techninius, ekonominius, socialinius, aplinkosauginius veiksnius bei interesų grupių nuomonę. Tam buvo surinkti ir apibendrinti 6 potencialių uosto vietų techniniai-ekonominiai duomenys, socialinę irkt. aplinką apibūdinanti informacija. Uždavinys yra daugiatikslis, apimantis kiekybinius bei kokybinius kriterijus, todėl jam spręsti pasirinktas daugiakriterinės sprendimų analizės metodas. Apžvelgti praktikoje taikomi daugiakriterinės analizės (DA) metodai, iŠ jų parinkta tinkamiausia programinė įranga šiai analizei atlikti. Buvo naudojami supaprastintas MAUT (MultiAtribute Utility Theory - Daugiakriterinė naudos teorija) ir ELECTRE (Elimination Ei Choix Traduisant ta Realitė - Išskyrimas ir išrinkimas išreiškiantys realybę) metodai. Nustatyta, kad uosto plėtros alternatyva Aleksote nepasitvirtina. Uosto alternatyvos Marvelėje ir Petrašiūnuose yra beveik lygiavertės, nedidelį pranašumą turi Petrašiūnai. Bet kokiu atveju vandens kelio ir uosto pranašumai būtų reikšmingesni, jeigu Nemuno ruožas Marvelė-Petrašiūnai būtų naudojamas kompleksiškai, t. y. įrengiami patvankos statiniai reikiamiems navigacijos gyliams šiame ruože užtikrinti, kartu sudarant sąlygas upės aplinkai sutvarkyti bei plėtojant elektros gamybą. Uosto alternatyva Marvelėje yra geriausia, jei patvankos statiniai neįrengiamilt
dc.description.abstractThis paper discusses development of the Lithuanian waterways, focusing on the main waterway - the river Nemunas downstream Kaunas. The main aim of this investigation is to identify an optimal location of freight port on the river Nemunas in Kaunas city or its outskirts taking into account technical, social and environmental factors and stakeholders' opinion. To achieve this aim, data describing the above-mentioned factors of 6 potential locations of the river port is collected. This multipurpose task encompasses qualitative and quantitative criteria; therefore, a muiticriteria analysis has been chosen for its solution. The paper reviews a variety of muiticriteria analysis methods commonly used in practise and proposes the software to perform this analysis. The applied a simplified MAUT (Multi&ribute Utility JTieory) and ELECTRE (ELimination Et ChoLx Traduisantla Realite) muiticriteria methods show that location of the port in Aleksotas is a not reasonable alternative. Alternatives of river port in Marvele and Petrasiunai are almost identical though a slight advantage can be attributed to the latter one. In any case, waterway and freight port efficiency would be higher if Marvele - Petrasiunai reach the river Nemunas were exploited in a complex way, i.e. construction of low height dams to assure required navigation depths and promotion of hydroelectricity. A port alternative in Marvele is the best one if the affluent structures are not equippeden
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 75-84-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVandens ūkio inžinerija. , Nr. 38(58)( 2011)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.subjectUpių uostailt
dc.subjectVidaus vandens keliailt
dc.subjectInland waterwaysen
dc.subjectRiver portsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherAplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)-
dc.titleNemuno upės krovinių uosto ties Kaunu tinkamiausios vietos parinkimo daugiakriterinė analizėlt
dc.title.alternativeMulticriteria analysis for selecting the Nemunas inland waterway freight port location at Kaunasen
dc.typeresearch article-
dc.date.updated2011-10-27T16:06Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "45108"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-2335"], "code": "S4", "subject": ["T004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "T", "original": true, "pages": 10, "sheets": 0.714, "timestamp": "20111027160620.0", "account": {"year": 2011, "late": false}, "na": 5, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "EB5B1E3D59F1DCEA6C809FF302A6B381", "lname": "Punys", "fname": "Petras", "status": "1", "orcid": "0000-0003-1839-8523", "name": "Punys, Petras"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "E778B07BB940C25E3860CF55FB7FE5F8", "lname": "Laurinavičius", "fname": "Eligijus", "status": "0", "name": "Laurinavičius, Eligijus"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "4C395E92F6096C56618CA62851171B1A", "lname": "Labanauskas", "fname": "Gintautas", "status": "0", "name": "Labanauskas, Gintautas"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "C5C0BFB2787C84DE5F3EFDA985CB20C7", "lname": "Maziliauskas", "fname": "Antanas", "status": "1", "name": "Maziliauskas, Antanas"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "BE0F201B8C65ECDFB7538B6226A4439E", "lname": "Adamonytė", "fname": "Inga", "status": "1", "name": "Adamonytė, Inga"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.