Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/835
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Tuomaitė, Virginija
Title: Pirmosios studijų pakopos studentų bendrosios anglų kalbos pasiekimai
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : the scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas (UKI), Nr. 1, 2012
Extent: p. 96-107
Date: 2012
Keywords: Aukštasis mokslas;Užsienio kalbos kompetencija;Bendroji užsienio kalba;Kalbinės veiklos rūšys;Higher education;Foreign language competence;General foreign language;Foreign language activities
Abstract: Europos ir Lietuvos švietimo ir užsienio kalbų politikos dokumentuose akcentuojama ypatinga užsienio kalbų kompetencijos svarba mokymosi visą gyvenimą kontekste, tačiau didžiausias dėmesys, ypatingai Lietuvos švietimo ir užsienio kalbų politikos dokumentuose, skiriamas užsienio kalbų mokymui ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir bendrojo lavinimo etape, tuo tarpu aukštojo mokslo erdvėje užsienio kalbų kompetencijos plėtojimui skiriamas labai menkas arba beveik jokio dėmesio. Aukštąjį mokslą pasirinkusių studentų užsienio kalbų kompetencijos yra labai nevienodos, dažnai neatitinka nei bendrojo lavinimo programose apibrėžiamo užsienio kalbos kompetencijos lygmens, nei atitinka aukštosios mokyklos reikalavimų kokybiškoms studijoms. Todėl tolimesnis užsienio kalbų kompetencijų plėtojimas aukštojo mokslo institucijoje tampa neišvengiama mokymosi visą gyvenimą dalimi. Empiriniu tyrimu siekiama nustatyti ir įvertinti pirmosios studijų pakopos studentų užsienio kalbos kompetencijas bei įvertinti jų atitikimą aukštosios mokyklos absolvento statusui įgytos kalbinės kompetencijos aspektu, t.y. išsiaiškinti, kokios yra pirmosios studijų pakopos studentų užsienio kalbos kompetencijos, ar jos atitinka ir, jei taip, kiek atitinka aukštosios mokyklos absolvento statusą kalbinės kompetencijos aspektu, ar visi kalbiniai įgūdžiai plėtojami vienodai, kuriems skiriama daugiau, kuriems mažiau dėmesio. Empirinio tyrimo objektas – pirmosios studijų pakopos studentų, baigusių privalomą bendrosios anglų kalbos 4 (B2) lygį, užsienio kalbos kompetencijos. Empirinio tyrimo dalyviai - pirmosios studijų pakopos studentai, baigę privalomą bendrosios anglų kalbos 4 (B2) lygį. Empirinio tyrimo dalyvių imtis – 578. Empirinio tyrimo metodas – testavimas. [...]
European education and foreign language policy documents emphasise the significance of special foreign language competence in the context of lifelong learning; however, the main focus, especially in the Lithuanian education and foreign language policy documents, is given to foreign language teaching in the phases of early, primary and secondary education, while foreign language competence development in the area of higher education is given little or practically no attention. Students enter higher education with comparatively low and different foreign language competence that neither corresponds to the requirements stated in general education programmes as concerns the competence in foreign languages nor meets the requirements of high-quality higher education studies. Therefore, further development of foreign language competence in higher education is becoming an inevitable part of lifelong learning. An empirical study was carried out to identify and evaluate the first-cycle graduate students’ foreign language competence and to assess its compliance with the higher education school graduates’ status as concerns foreign language competence, i.e. to find out the level of the first cycle higher education graduates’ foreign language competence, whether it meets, and if so, to what extent, higher school graduate status in terms of linguistic competence. The object of the empirical research was foreign language competence of the first-ycle students who completed compulsory general English Level 4 (B2) course at a higher education institution. Thus, the participants of the research were the first-cycle students who completed general English Level 4 (B2) course. The sample of the empirical research was 578. Testing was employed as the method of the empirical research. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/835/1/ISSN2335-2027_2012_N_1.%20PG_96-107.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/835
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.1.10
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2012, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.