Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83494
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Brazdeikis, Liudas
Title: Biomasės deginimo laboratorinio katilo apkrovos galios reguliavimo modeliavimas
Other Title: Modeling of load capacity control of biomass combustion laboratory boiler
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 43(1) (2011)
Extent: p. 31-43
Date: 2011
Keywords: Modeliavimas;Šildymas;Galios reguliavimas;Kaloriferis;Modelling;Heating;Capacity control;Unit heater
Abstract: Biomasės kuro naudojimui mažos galios decentralizuotuose šildymo įrenginiuose tirti Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroinžinerijos institute įrengta biokuro deginimo laboratorija. Laboratorijos įrenginių automatizavime išskiriami trys pagrindiniai automatinio reguliavimo kontūrai: degimo proceso katile, kondensacinio šilumokaičio temperatūros ir katilo apkrovos galios. Šiame straipsnyje detaliai nagrinėjamas katilo apkrovos galios reguliavimo kontūras. Katilo šilumai suvartoti įrengtas kaloriferis Volcano VR1 (firma Euroheat), kurio šiluminė galia reguliuojama dažnio keitikliu keičiant kaloriferio ventiliatoriaus sūkių dažnį. Dažnio keitikliui valdyti projektuojamas proporcinis integralinis (PI) reguliatorius. Reguliatoriaus rodikliams nustatyti sudaromas reguliavimo sistemos Simulink modelis. Straipsnyje pateikiamas kaloriferio ir katilo galios reguliavimo dinamikos matematinis aprašymas bei pateikiama sudarytojo modelio schema. Modeliavimu nustatyta, kad katilo apkrovos galiai reguliuoti taikytinas nuoseklaus informacijos apdorojimo PI reguliatorius, kurio integravimo konstanta 20 s, o proporcingumo koeficientas keičiamas adaptyviai, priklausomai nuo pasirinktos katilo apkrovos galios ir iš katilo ištekančio šilumnešio temperatūros. Apkrovos galios reguliavimo sumodeliuoto pereinamojo proceso trukmė (50 ± 20) s, o perreguliavimas sudaro (0 – 10) % katilo vardinės galios
The biofuel combustion laboratory for investigation of biomass usage in individual small capacity heating systems was equipped in the Agroengineering Institute of Lithuanian University of Agriculture. Three main loops of automatic control are picked out in the automation of laboratory equipment: boiler burning process control loop, condensing heat exchanger temperature control loop and boiler load capacity control loop. Boiler load capacity control loop is thoroughly analysed in this article. Unit heater Volcano VR1 (firm Euroheat) was fitted for boiler heat consumption. Thermal capacity of the unit heater is varied by heater fan revolution control. by Proportional integral (PI) controller is projected for frequency converter control. The Simulink model of control system is developed for controller parameters determination. Mathematical equations of dynamic thermal behaviour of the unit heater and boiler in control system are presented, followed by the scheme of developed model. Simulation revealed that series data processing PI controller is applicable for boiler load capacity control. Integration time of this controller is of about 20 s and proportional gain is changed adaptively depending on target boiler load capacity and supply heat carrier temperature. Simulated duration of transient process of boiler load capacity control is of (50±20) s and overshoot of (0-10)% of boiler rated capacity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83494
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.