Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83468
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šėžienė, Vaida;Baležentienė, Ligita;Stakėnas, Vidas
Title: Ekstraktų poveikis pušies daigumui ir daigų augimo rodikliams
Other Title: Impact of plant extracts on germination and seedlings growth of scots pine
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2011, [T.] 2(7)
Extent: p. 88-93
Date: 2011
Abstract: Alelopatija yra vienas iš veiksnių, stipriai veikiančių daugelį miško augalų savybių bei jų bendrijų, tokių kaip paplitimas, augimas, populiacijų struktūra, dominavimas, įvairovė, produktyvumas. Seniai žinoma, kad alelopatiškai aktyvūs, dominuojantys žoliniai augalai miško ekosistemose bei kirtavietėse veikia sumedėjusių augalų sėklų dygimą bei pirminį daigų augimą. Alelopatijos reiškinys taip pat gali būti svarbi reguliuojant sėklų produktyvumą. Miško kirtaviečių fitocenozių tyrimai buvo atlikti Vidurio bei Pietryčių Lietuvoje (Kuro, Ropėjos ir Žėronių girininkijose). Tyrimams buvo pasirinktos 1 ir 2 metų po atsodinimo kirtavietės bei nustatyti kirtavietėse dominuojantys žoliniai augalai: pirmų metų kirtavietėse - Pleurozium schreberi, Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris; antrų metų — Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis epigeios, Rumex acetosella. Įvertinus šių augalų- dominantų alelopatinį poveikį paprastosios pušies sėklų daigumui ir dygimo energijai bei daigų biometriniams rodikliams (šaknelės ilgiui ir hipokotilio aukščiui) nustatyta, kad visi augalai pasižymėjo neigiamu alelopatiniu poveikiu. Stipriausiai daigumą ir dygimo energiją veikė pirmų ir antrų metų kirtaviečių augalų antžeminių dalių vandeniniai ekstraktai, lyginant su šaknų ekstraktais. Analogiškas ekstraktų poveikis nustatytas daigų biometriniams rodikliams. Taip pat buvo nustatyta, kad antrų metų kirtavietėse augalai-dominantai pasižymėjo didesniu aleopatiniu poveikiu inhibuojančiu sėklų daigumą bei dygimo energiją lyginant su pirmų metų augalais-dominantais. Tokia pati tendencija nustatyta pušies daigų biometriniams rodikliams
Allelopathy is one of the factors that strongly affects many properties of forest plants and their communities, such as distribution, growth, population structure, dominance, diversity, and productivity. It has long been known to be active allelopathic, the dominant herbaceous plants of forest ecosystems and the felling of woody plants is seed germination and initial seedling growth. The phenomenon of allelopathy may also be important for the regulation of seed yield. Clear-cutting of forest phytocenosis studies were conducted in central and southeastern Lithuania (Kuro, Ropeja and Zeronys forest districts). Studies were selected for a two-year and replant the cleared areas, and felling the dominant herbaceous plants: first-year plant-dominants - Pleurozium schreberi, Vaccinium vitis-idaeus, Calluna vulgaris, second year — Vaccinium vitis-idaeus, Calamagrostis epigeios, Rumex acetosella. The evaluation of these plant-dominated allelopathic effects of Scots pine seed germination and seedling vigor and biometric indicators (root length and height hypocotyls) found that all the plants exhibited a negative allelopathic effect. The strongest impact on germination and vigor was documented the first and second years of ground parts of plants aqueous extracts compared with extracts of the roots. An analogous effect was documented and the extracts of plants on biometric indicators. It was also found that the strongest inhibitory effect was documented of the second year plants on seed germination and vigor compared with the first-year plants are interested. The same trend was documented of the pine seedlings biometric indicators
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83468
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.