Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83465
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gužys, Saulius
Title: Skirtingo žemės naudojimo įtaka drenažo išplautam kalio kiekiui
Other Title: The influence of different soil use practices on mineral potassium leaching
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 38(58)( 2011)
Extent: p. 5-13
Date: 2011
Keywords: Agrotechnika;Dirva;Išplovimas;Kalis;Koncentracija;Agriculture;Concentration;Leaching;Potassium;Soil
Abstract: Tyrimai atlikti LŽUU VUI priklausančiame žemės plote, Juodkiškio kaime, karbonatingame giliau glėjiškamepriesmėlyje ant rišlaus smėlio rudžemyje (RDg4-2). Atliktas 3 variantų lauko bandymas. Kiekvieną variantą sudaro 3 po 0,54 ha drenažo sistemos. I varianto lauke taikyta tradicinė ariamoj i žemdirbystė. II varianto nuolat užimta dirva neariama, o pavasarį į vasarojų sėjamos daugiametės svidrės laikomos iki pavasario. III variantas - neariminė žemdirbyste, - nuėmus derlių dirva neariama ir paliekama pūdymuoti iki pavasario. Mažiausias dirvožemio kalingumas (vandens ištraukoje) tiek mg kg"1, tiek ir kg ha"1 būdingas II varianto laukui. Taikant ariamąją žemdirbystę ir žemės nedirbant. K+koncentracija vandens ištraukoje padidėja nuo 5-51 ir 5-32 % {iki 1,9-2,3 mg I"'). Ariamosios žemdirbystės sąlygomis bei žemės nedirbant, K+ sukauptas kiekis {0-40 cm), palyginti su II variantu (58,3 kg ha"1), padidėja II ir 32 % (iki 64,5-76,7 kg ha"1). II variantas išsiskyrė ir mažiausiu judriojo kalio kiekiu (K2O), jis buvo 113 mg kg"1, arba 26-30 % mažesnis nei I variante dirvą suarus ir III variante dirvos nesuarus. Vidutiniais duomenimis, I varianto lauke gautas didžiausias kultūrinių augalų derlius. Vidutiniais duomenimis, daugiausia K iš lauko su augaline produkcija paimta iš II varianto lauko auginant daugiametes svidres (106 kg ha1). Didžiausias Šiame lauke buvo ir drenažo nuotėkis. K+ koncentracijos drenažo vandenyje tyrimai parodė, kad mažiausia šio elemento koncentracija buvo II varianto lauke auginant daugiametes svidres (0,72 mg I"1). Taikant tradicinę žemdirbystę ir žemės nedirbant, K+ koncentracija padidėja 14^4 % (iki 1,04 ir 0,82 mg I1). Vidutiniais duomenimis, K+ išplovimas per drenas II varianto lauke auginant svidres buvo mažiausias ir siekė 1,12 kg ha"1. Taikant ariamąją žemdirbystę ir nedirbant dirvos, K išplovimas padidėja 5-13% (iki 1,18-1,27kg ha)
■seamed out at the WM Institute, LUA, on Endocalcari Endohypogkeyic Cambisol (CMg-n-w-cari). The in 3 variants of field experiments. Every variant consisted of 3 drainage plots (0.54 ha each), .stem was applied in variant I. No soil tillage was applied in variant II. Here, in spring perennial ryegrass ing crop and remained till the next spring. In the variant III - fallow agriculture - no soil tillage after Bcdaod fallow remained until spring. .- J. shed for the least soil potassium content (in water extract) in both mgkg'1 and kg ha'1, in the cases znd no soil tillage the concentration of tC in water extract increased by 5-51 and 5-32 % {up to 1.9-2.3 tng the amount of accumulated K* (0-40 cm) increased by 11 and 32 % (up to 64.7-76.7 kg ha'1) in n die variant II (58.3 kg ha'1). Variant II was also distinct for the lowest soil mobile potassium (K.,O) mg ha'1, or by 26-30 % lower than that in variant I (arable agriculture) and variant HI (no soil tillage). die highest crop yield was determined in the variant I (traditional arable system). The biggest amount th crops (106 kg ha"1) was in the variant II (perennial ryegrass). This variant had the biggest drainage nvestigation data the lowest K+ concentration in drainage water was observed in variant I! (growing the cases of traditional agriculture and no soil tillage, technology, concentration of K+increased by 14- mgt1). The smallest amount of K+, leached by drainage water, was in the variant II (ryegrass} and made ts of arable agriculture and no soil tillage technology, leaching of K" increased by 5-13 % (to 1.18 - 1,12kg ha. In the variants of arable agriculture and no soil tillage technology, leaching of K increased by 5-13% (to 1,18-1,27 kg ha)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83465
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.