Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83463
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Pranas;Valčiukienė, Jolanta
Title: Kaimiškojo kraštovaizdžio raidos ypatumai Vilniaus miesto įtakos zonoje
Other Title: Features of rural landscape development in Vilnius city influence zone
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 38(58)( 2011)
Extent: p. 32-41
Date: 2011
Keywords: Kaimiškasis kraštovaizdis;Kaimo gyvenamoji vietovė;Urbanizuotos teritorijos;Žemės ūkio naudmenos;Agrarian landscape;Agricultural land;Rural settlement;Suburban territories
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas Vilniaus miesto poveikis gretimoms kaimiškosioms teritorijoms - kraštovaizdžiui, apgyvendinimo sistemai, žemės ūkio paskirties žemės naudojimui. Tirtos priemiestinės seniūnijos, kuriose gyventojų tankumas 4 kartus didesnis nei likusiose rajono kaimo vietovėse, taip pat didelę rinkos kainą turintys arealai. Nustatyta, jog arti Vilniaus miesto pagrindinių kraštovaizdžio elementų spartus kitimas daugiausia vyksta dėl naujų statybų poreikio. Užstatytų teritorijų didėja daugiausia dėl gyventojų tankumo, tam tikrą įtaką turi atstumas nuo miesto ir gyvenamosios vietovės dydis. Viena iš priemonių, skirtų reguliuoti urbanizacijos procesą kaimiškosiose vietovėse, yra teritorijų planavimas. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose nustatyti žemės naudojimo prioritetai tam tikrose zonose ir statybas reglamentuojančios sąlygos. Atlikus analizę nustatyta, jog Vilniaus miesto įtakos zonoje žemės ūkio naudmenų plotas gali sumažėti 3,7 tūkst. ha dėl naujų statybų ir 3,6 tūkst. ha-dėl miškų ploto padidėjimo. Likusius 8 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų naudos intensyvios gamybos specializuoti priemiestiniai ūkiai. Tinkamą teritorijos panaudojimą derinant su žemės ūkio, miškų ūkio ir aplinkosaugos bei urbanistine plėtra suinteresuotų asmenų interesus privalo užtikrinti bendrąjį planą detalizuojantys specialieji planai. Juos rengiant būtinos išsamesnės metodinės nuostatos ir rekomendacijos kaimiškajam kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti
The article analyses the impact of Vilnius city on neighbouring rural territories - landscape, population system, use of agricultural The main attention is paid to the suburban communities, where density of population is 4 times higher than that in remaining id territories of the district, and to the high market value areas. Demand for new construction sites causes rapid change of the I landscape elements near Vilnius city. The increase of built-up territories is most influenced by the density of population, Mri is also impacted by the distance from city and the size of residential area (settlement). Planning of territories is one of the ■easures to control urbanization process in rural areas. Solutions of General plan of Vilnius district municipality territory >vide priorities for land use in different zones and the construction control conditions. The completed analysis shows that in ifaius city influence zone new construction areas may decrease the plots of agricultural land by 3,7 thous. ha and increasing best areas -by 3,6 thous. ha. Specialized intensive production suburban farms use the remaining 8 thous. ha of agricultural land. En coordination of proper use of the territory with agricultural, forestry, environmental and urban development the specialized ms, which detail the general plan, are to ensure the interests of the interested persons. Preparation of these specialized plans JBgoires detailed methodological provisions and recommendations for cultural agrarian landscape formation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83463
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

46
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.