Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83446
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kavaliauskas, Darius;Šepetienė, Janina
Title: Miško įveisto ne miško žemėje būklė Zarasų rajone
Other Title: Status of afforested agricultural areas in Zarasai district
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 1
Extent: p. 24-27
Date: 2011
Keywords: Miško želdiniai;Žemės našumo balas;Augavietė
Abstract: Europos Sąjungos Kaimo plėtros programa 2007-2013 metams numato lėšas, skirtas įveisti mišką ne miško žemėje. Lietuvoje pagal šią programą apie 800 mln. Lt bus investuota į miškų ūkį. Pasinaudojant šia parama kiekvienais metais įveisiama keli tūkstančiai hektarų naujų miškų (Miško, 2010). Atlikus 2005 – 2009 metais Zarasų rajone įveistų miškų analizę, paaiškėjo, kad su ES parama buvo įveista 366,37 ha miškų. Miškai įveisti labai skirtingo derlingumo dirvožemiuose, šių žemių našumas svyruoja nuo 18 iki 48 balų. Iki 32 balų žemė nėra derlinga ir vystyti žemės ūkį čia neperspektyvu, todėl rekomenduojama įveisti mišką. Nenašių ir žemės ūkiui nenaudojamų žemių apželdinimas mišku yra aktualus ekologiniu ir gamtosauginiu požiūriu (Aleknavičius, 2010). Tačiau iki šiol ši tema mažai nagrinėta. Vidutinis įveistų miško želdinių žemės našumas 33,5 balų. Nederlingose žemėse iki (32 balų) įveista 31,1%, derlingose - 68,9 % miškų. 2010 metais buvo įvertina dalis 2007 metais įveistų miškų būklė (20 sklypų - 33,5 ha) pagal Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodiką. Nustatyta, kad iš jų 79,6 % ploto sudaro geros kokybės želdiniai, 16,3 % - patenkinami, o 4,1 % - žuvę
The territory of forest areas is constantly increasing after the retrieval of Lithuanian independence, and now it accounts about 33,1 % of the total country area (2150,3 thousands of hectars). The aim of this study was to evaluate the condition of the forestry in Zarasai district. Moreover, the analysis of the use of EU structural support funds for afforestation on non-forest land was made. Few thousand hectares of new forests will be planted each year with this support. 366,37 hectares of new lands were afforestated with EU support during 2005-2009 in Zarasai district. Forests were planted in lands with different productivity points, productivity of these lands ranges from 18 to 48 points. Up to 32 points is low productivity land and development of the agriculture is not profitable, so it is recommended to be afforested. Total forest area in Zarasai district is 51,015 thousands of hectares at the moment. 366,37 hectares of forests were planted in Zarasai district during 2005–2009 taking advantage of the EU assistance funds. The forests mainly consist of fir (36.2 %), pine (18.6 %), birch (34.8 %) and other forest species (10.4 %). The average territory of the plot is 2,47 hectares (Zarasų 2009 m.). Distribution of afforested lands takes 31,1% in low productivity lands (32 pt)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83446
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.