Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83445
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Valčiukaitė, Audronė;Kušlienė, Gedrimė;Sabienė, Nomeda
Title: Azotinių medžiagų dinamika skirtingo amžiaus golfo laukų dirvožemiuose
Other Title: Nitrogen Dynamics in the Soil of Different age Golf Courses
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 100-103
Date: 2011
Keywords: Golfo laukai;Dirvožemis;Suminis azotas;Amonio azotas;Nitritų azotas;Nitratų azotas;Golf courses;Soil;Total nitrogen;Ammonium nitrogen;Nitrite nitrogen;Nitrate nitrogen
Abstract: Golfo aikštynai iš esmės yra unikalūs kraštovaizdžio parkai. Golfo laukus sudaro trys pagrindinės žaidimo zonos (starto, ridenimo aištelės, žaidimo takeliai), kurios įrengiamos dirbtinai. Šiose zonose didelis dė¬mesys skiriamas specialios paskirties žolės priežiūrai. Tam naudojamos azotinės ir kitos trąšos bei augalų apsaugos priemonės, kurių poveikis aplinkai nėra tirtas. Ketvirtojoje (ekstensyviojoje) zonoje speciali priežiūra nevykdoma. Darbo tikslas – ištirti azotinių medžiagų dinamiką seniai naudojamuose ir naujuose golfo laukuose priklausomai nuo sezoniškumo, gylio ir naudojimo bei priežiūros intensyvumo. Dirvožemio ėminiai imti 2009 m. rudenį ir 2010 m. pavasarį iš dviejų skirtingo amžiaus golfo laukų (seno ir naujo) 4 skirtingų žaidimo zonų: starto aikštelių, žaidimo takelių, ridenimo aikštelių ir ekstensyvių zonų. Tyrimo metu nustatytos suminė azoto, NH4-N, NO2-N ir NO3-N koncentracijos.Tyrimo rezultatai įvertinti matematiniais-statistiniais metodais. Tyrimo metu nustatyta, kad vidutinės suminės azoto koncentracijos seno golfo lauko dirvožemyje (0,22 %) buvo didesnės negu vidutinės, o naujo (0,07 %) – mažesnės. Mineralinio azoto kiekis seno golfo lauko dirvožemyje sudarė 0,88 % bendrojo N kiekio, o naujo – 1,9 %. Nitratinis azotas sudarė 93 % mineralinio azoto ir tirtuose golfo laukuose nesiskyrė, tačiau pagal HN 60:2004 reikalavimus DLK neviršijo. Azotinių medžiagų reikšmingų pasiskirstymo skirtumų tirtuose dirvožemiuose priklausomai nuo sezoniškumo ir gylio nenustatyta. Vidutinis mineralinio azoto kiekis tirtuose dirvožemiuose priklausė nuo jų tręšimui sunaudoto azoto kiekio, tačiau atskirose golfo laukų zonose tokia priklausomybė nenustatyta
Golf courses (GC) are essentially unique landscape parks. GC has four main playing areas (tee, green, fairway, rough) that the first three are established artificialy while fourth is inartificial. Most of the turfgrass species grown on the first three zones require relatively high amounts of fertilizers but their environmental impact are not investigated yet. The aim of research – to investigate the dynamics of nitrogen in the soil of old and new golf courses depending on the season, depth and intensity of use and maintenance. Soil samples were taken in autumn of 2009 and spring of 2010 years from two golf courses at four different zones: tees, fairways , greens and roughs. Total nitrogen, NH4-N, NO2-N and NO3-N concentrations were determined and evaluated by mathematical-statistical methods. There was obtained that the average total nitrogen concentration in the old GC(0.22 per cent.) was higher than average value while in the new GC (0.07 percent) was less than average. Mineral nitrogen in the soil was 0.88 percent of Ntot in the old GC and 1.9 percent of Ntot in the new GC. The nitrate nitrogen constituted 93 percent of mineral nitrogen with no statistically significant differences between old and new GC. However NO3-N value didn‘t exceeded MPC according to legislation HN 60:2004. Nitrogen dynamics in the soil depending on seasons and depths were not statistically significant. Also we have found that average amount of mineral nitrogen in the soil depends on application level with no statistically significant differencies in separate playing zones
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83445
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

36
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.