Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83396
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šabūnaitė, Dalia
Title: Požeminio vandens tarša nitritais ir nitratais kolektyvinio sodo bendrijos teritorijoje
Other Title: Groundwater Pollution by Nitrates and Nitrites in the Collective Garden Community Territory
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 108-110
Date: 2011
Keywords: Požemio vanduo;Vanduo;Vandens kokybė;Nitratai;Nitritai;Šachtiniai šuliniai;Groundwater;Water;The quantity of the water;Nitrates;Well
Abstract: Šiandienos problema – šachtinių šulinių vandens kokybė. Nemažai sodo gyventojų maistui vartoja vandenį iš šulinių, daugeliui – tai vienintelis geriamojo vandens šaltinis. Remiantis atliktais tyrimais, straipsnyje analizuojama šachtinių šulinių vandens kokybė sodo bendrijoje, aptariami veiksniai, turintys įtakos vandens kokybei ir žmonių sveikatai. Viena didžiausia taršos priežasčių – aktyvi žmonių antropogeninė tarša. Kuo yra didesnė žmonių koncentracija, tuo daugiau veiksnių turi įtakos šachtinių šulinių vandens kokybei. Šio darbo tikslas - įvertinti šachtinių šulinių nitratais ir nitritais taršą kolektyvinio sodo bendrijos teritorijoje. Tyrimo metu nustatyta, kad mažuose gyvenamuosiuose sklypuose rasti atokesnę vietą šuliniui įrengti nėra galimybės, todėl dalies šulinių vanduo yra nesaugus geriamojo vandens šaltinis. Vertinta šachtinių šulinių vandenyje esančios nitratų ir nitritų kiekiai bei faktoriai, galintys turėti įtakos jų dydžiui bei pasiskirstymui sodo teritorijoje
The main problem of daily life is the quality of groundwater. Most of the garden residents use the water from the wells and it is the only source of drinking water. According to the research, the quality of groundwater is analysed in the community gardens and the factors which have an influence to people‘s health are also discussed in the article. Anthropogenic pollution is one of a major problem. The growing number of people using the water have a greater influence factors to groundwater‘s quality. The aim of the work is to assess the groundwater‘s pollution of nitrates in the areas of community gardens. In the research was found out that in smaller living areas are difficult to find a place where would be possible to dig the well, therefore most of used wells are inappropriate to use. The factors and quantity of nitrates in the groundwater were rated which could have the influence to their size and distribution in the community garden
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83396
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.