Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83395
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Kosteckas, Robertas
Title: Dirvos fermentų aktyvumo palyginimas skirtingo tankumo vasarinių rapsų agrocenozėse
Other Title: The Comparison of Soil Enzymes Activity in Spring Oilseed Rape Agrocenoses of Different Density
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 131-134
Date: 2011
Keywords: Vasariniai rapsai;Pasėlilo tankumas;Ureazė;Sacharozė;Spring oilseed rape;Crop density;Ureare;Saccharaze
Abstract: Tyrimai atlikti 2004–2005 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – palyginti dirvos fermentų aktyvumą skirtingo tankumo vasarinių rapsų (Brassica napus L.) ‘Sponsor’ agrocenozėse (50.1-100, 100.1-150, 150.1-200, 200.1-250, 250.1-300, 300.1-350, 350.1-400, 400.1-450 vnt. m-2). Nustatyta, kad tankėjant vasarinių rapsų pasėliui ureazės aktyvumas dirvoje esmingai nesikeitė, o sacharazės aktyvumas tankesnėse negu 150.1 vnt. m-2 rapsų agrocenozėse esmingai 24,8–118,4% stiprėjo, lyginant su sacharazės aktyvumu rečiausioje rapsų agrocenozėje. Sacharazės aktyvumas priklausė nuo humuso (r = 0,73, P < 0,05) ir judriojo fosforo (r = 0,71, P < 0,05) kiekio dirvoje
Field experiments were carried out in 2004 and 2005 at the Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture. The objective of this investigation was to compare the soil enzymes activity in spring oilseed rape (Brassica napus L.) ‘Sponsor’ agrocenoses of different density (50.1–100, 100.1–150, 150.1–200, 200.1–250, 250.1–300, 300.1–350, 350.1–400, 400.1–450 plants m-2). Soil – Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. By increasing of spring oilseed rape crop urease activity in the soil didn’t change significantly. The saccharase activity in the rape agrocenoses with density more than 150.1 plants m-2 significantly increased in comparison with saccharase activity in the thinnest rape agrocenose. The content of humus (r = 0.73, P < 0.05) and available phosphorus (r = 0.71, P < 0.05) influenced the saccharase activity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83395
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.