Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83390
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Juozulynaitė, Vaiva;Nadzeikienė, Jūratė
Title: Oro taršos dujomis karvidėse tyrimas
Other Title: Air pollution investigation of gas in the cowshed
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 1
Extent: p. 32-34
Date: 2011
Keywords: Karvių fermos;Amoniakas;Oras;Cows on the farm;Ammonia;Air
Abstract: Žemės ūkio srityje didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugai ir ekologiniai žemės plėtrai. Aplinkos apsauga ir gyvūnų gerovė – būtinos sąlygos ūkiui, todėl labai svarbu neteršti aplinkos. Mokslininkai ieško naujų technologijų, kurios stengiasi surasti kompromisą tarp kriterijų: gyvulių apsauga, aplinkos apsauga ir išlaidos. Plėtojant gyvulininkystę išsiskiria „šiltnamio“ dujos (anglies dioksidas - CO2) ir dujos tiesiogiai žalojančios ekosistemą (amoniakas – NH3). Gyvulininkystėje į aplinką NH3 išskiriama apie 90 % bendrojoje emisijoje. Daugiausia amoniako išsiskiria į aplinką laikant galvijus (apie 50 %). Taigi, laikant galvijus į aplinką patenka apie pusė bendrosios amoniako emisijos žemės ūkyje. Tyrimų metu daugiausia amoniako išsiskyrė 200 vietų karvidėje mėšlo take 13,8 – 11,9 ppm. O lauko aplinkoje – 2 – 4 ppm, viršinta leistina norma 2 kartus
In agriculture, the great attention paid to environmental protection and ecological development of the land. Environmental protection and animal welfare - the necessary conditions for agriculture, so it is important not to pollute the environment. Scientists are looking at new technologies that are trying to find a compromise between the criteria: animal protection, environmental protection and cost. The development of animal husbandry released the "greenhouse" gases (carbon monoxide - CO) and gas direct casualties in the ecosystem (ammonia - NH3). Animal husbandry in the environment of NH3 released about 90% of the overall total. Most of the ammonia released from the storage of livestock (50%). So, keeping the animals to the environment with nearly half of the ammonia emissions in agriculture. Studies, mainly ammonia excreted 200 seats in the cowshed manure trail from 13.8 to 11.9 ppm. And the outdoor environment – from 2 to 4 ppm surplus permissible rate 2 times
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83390
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.