Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83388
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Petrikienė, Danguolė
Title: Ekologinio ugdymo svarba šiuolaikinės civilizacijos kontekste
Other Title: The Importance of Ecological Education in the Context of Modern Civilization
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 115-118
Date: 2011
Keywords: Ekologinė etika;Ekologiniai procesai;Ekologinė kultūra;Ekologinis ugdymas;Civilizacija;Antropocentristinė pasaulėžiūra;Ekocentristinė pasaulėžiūra
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su vienu didžiausiu šiuolaikinės civilizacijos rūpesčiu – nepaliaujamai didėjančiu antropogeninės veiklos poveikiu gyvajai gamtai. Šiuolaikines ekologines krizes daugeliu atvejų sąlygoja dominuojantis visuomenės požiūris į vertybes bei santykius. Dabartinė pažanga, dideliais mastais naudodamasi gamtiniais procesais, tapo žmogaus egzistencijos dalimi, bei pasaulio pažinimo bei pertvarkymo priemone. Spartus mokslo ir technikos progresas bei ekonominio vystimosi būtinybė blogina ekologinę situaciją, užkerta kelius eiliniams piliečiams dalyvauti praktinėje veikloje sprendžiant ekologines problemas. Ekologinės pasaulėžiūros formavimas analizuojamas per asmenybės ir jį supančio pasaulio sampratą, jog žmogus yra sudėtinė gamtos dalis, paklūstanti jos dėsniams. Ekologinio nestabilumo sąlygomis bręsta dorovinio bendravimo su gamta poreikis. Bendrojoje dorovės kategorijų sistemoje iškilo ekologinė etika. Ji suformuoja programą, kaip visuomenei ir paskiriems žmonėms naudoti, saugoti ir kurti gamtą. Ši tyrimų sritis išeina už etinių problemų ribų, tapdama santykių si visa planetos gamta filosofija
The issue discusses the problems related to the global warry of modern civilization such as a powerfully growing im pact of anthropoglnical activies living nature. The ideas declared by the Conservancy should arrive at peoples understanding thal it is extremely important to leave natural important envizonment to future generations as len ach anged as possible
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83388
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.