Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83359
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kavaliauskas, Darius;Kirstukas, Mindaugas
Title: Briedžių patinų individualių rujos teritorijų tyrimas Tyrulių botaniniame zoologiniame draustinyje
Other Title: Male Elk Individual Rutting Territory Observation in Tyruliai Botanical-Zoological Park
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 32-35
Date: 2011
Keywords: Tyrulių botaninis-zoologinis draustinis;Saugomos teritorijos;Briedis;Ruja;Tyruliai botanical-zoological park;Protected territories;Elk;Rut
Abstract: Tyrulių botaninis zoo!oginis draustinis yra Šiaulių apskrityje, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose. Pietinė draustinio dalis riboja su Kelinės rajonu. Tyrulių pelkė įtraukta į Natūra 2000 tinklą, kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), Tai -3700 ba ploto tipiSka išeksploatuotas durpynas su atsistatančiomis pelkinių augalų bendrijomis. Vakariniu durpyno pakraščiu teka ŠimSos, o rytiniu - Krioklio upeiiai. Abu j yra kanalizuoti, keletoje vietų lygiagrečiai iStiesintos vagos išlikę senvagių ruožai. Draustinio teritorijoje vyrauja mozaikiškai išsidėstę įvaira užmirkimo bei užžėlimo išeksploatuotiems durpynams būdingi biotopai - dykvietės su pustomomis durpėmis, įvairaus drėgnumo nendrynų plota sausesnėse vietose dalinai užželiantys krūmokšniais bei drėgni jauni ir viduramžiai lapuočių medynai. Draustinis, kartu su aplink besidriekiančiai Rėkyvos, Dūkto, Užpelkių bei Kiaunorių miškais yra gausiai apgyvendintas briedžių (Alces alces). Užmirkę, sunkiai praeinami ir nepatraukia poilsiautojams išeksploatuoto durpyno plotai bei juose vėsinti pelkinė augmenija sukuria puikias sąlygas pavasario-vasaros laikotarpiu, o bnedžių pamėgtų karklų bei šaltekšnių pomiškiu gausiai sužėlę pelkės pakraščiai ir aplinkiniai miškai yra puikios žiemos ganyklos
Tyruliai botanical-zoological park is in the Šiauliai county, in the territory of Šiauliai and Radviliškis regions' municipalities. The southern part of the park borders with the region of Kelmė. Tyruliai swamp is included into Natura 2000 net as an important territory of birds' protection (ITBP). It is an area of ~3700 ha of a typical exploited moor with regenerative community of swamp plants. Šimša stream runs in the western part of the moor, and in the eastern part of it the Krioklys stream runs. Both those streams are swered, in some places which are in parallel with the straighten watercourse there are tracts of washes. In the territory of the park dominate mosaically situated biotypes of various levels of soak and grass, in addition, these biotypes are typical for exploited moors. The mentioned biotopes are wastelands with a blizzard of peat, areas of reed of variuos humidity where drier places are partly grassed with scrub. Also, it may be areas of damp, young or middle-aged deciduous trees. The park, which is surrounded with the forests of Rėkyva, Dūktas, Užpelkiai and Kaunoriai, is plenty populated with elks (Alces alces)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83359
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.