Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83358
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Zizas, Rytis
Title: Kurtinių (Tetrao urogallus) paplitimas, gausumas ir tuokviečių aplinkos tyrimai Lietuvoje
Other Title: The Distribution, Abundance and Investigation of Environment in Mating-Places of Capercaillie (Tetrao urogallus) in Lithuania
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2
Extent: p. 70-73
Date: 2011
Keywords: Kurtinys;Anketinė apklausa;Paplitimas;Gausumas;Tuokvietė;Capercaillie;Social interviewing;Abundance;Distribution;Mating place
Abstract: Darbe tiriama kurtinių (Tetrao urogallus) paplitimas, gausumas ir tuokviečių aplinka Lietuvoje. 2008 m. atlikta anketinė 42 valstybinių įmonių miškų urėdijų apklausa, kurios metu buvo atnaujinta ir patikslinta informacija apie kurtinių paplitimą bei gausumą, tuokviečių išsidėstymą Lietuvos miškuose (išskyrus rezervatų teritorijose). Nustatyta, kad kurtiniai gyvena 12 urėdijų 41 girininkijose. Atlikta duomenų analizė apie 19 kurtinių tuokviečių likimą Lietuvoje nuo 1953 m iki dabartinių laikų. Lokalizuota 19 kurtinių tuokviečių jose nustatant GPS koordinates. Aprašant tuokviečių pagrindinius rodiklius buvo atlikta analizė GIS pagrindu. Nustatyta, kad kurtinių tuokviečių aplinkoje vyrauja brukninis-mėlyninis (vm) miško tipas. Didžiausia dalis tuokviečių buvo rastos vidutinio 0.7 skalsumo medynuose, augančiuose normalaus drėgnumo, nederlingose (Nb) augavietėse. Keliai vidutiniškai užėmė 37% (0,08ha) kurtinių tuokviečių ploto. Kurtiniai mitybai pavasarį naudoja spyglius nuo 45 iki 208 m amžiaus pušų, kurių amžiaus vidurkis Nb ir Na augavietėse yra 80- 90 m, o pelkinio tipo (Pa)– 100 m
Subject and aim of the work: to improve and generalize the knowledge about the situation of capercaillie populations in Lithuania. Methods – investigations were accomplished in 2008–2009. The distribution, abundance and the localization of the mating places of capercaillies were examined using the social interviewing method. The data analysis near of the 19 mating places of capercaillie was made from the 1953 till now. 19 mating places of capercaillies were localized estimating GPS coordinates, respectively. Ages of trees, that are suitable for capercaillies feeding, were determined using the increment borer. Results. It was found, that capercaillies occur in 41 forest districts. The forest roads occurred in 94.7% (0.09 ha) of the capercaillie mating places. The main part of the mating places occurred in forest stands, growing in poor soils with normal watering (Nb). The mating places of capercaillie were found in Vacccinio-myrtillosa forest type. Capercaillies fed on the needles from 45–208 years old pines, which medium tree age of 80-90 yr. and in Pa – 100 yr. in Na and Nb forest sites. Almost all (73%) of mating places after half-century is still using of the capercaillies
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83358
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.