Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83346
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Makutėnienė, Daiva;Gaivenienė, Renata
Title: Lietuvos gyventojų požiūrio į genetiškai modifikuotus produktus kaita
Other Title: The change of the Lithuanian inhabitants' attitude towards genetically modified products
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2011, Vol. 3(27)
Extent: p. 128-139
Date: 2011
Keywords: Biotechnologija;Genetiškai modifikuoti produktai;Gyventojų požiūris;Viešosios nuomonės apklausa;Vartotojų apsauga;Biotechnology;Genetically modified products;Inhabitants’ attitude;Publicopinion research;Consumer protection
Abstract: Šalies institucijoms apsisprendžiant dėl genetiškai modifikuotų augalų auginimo, keičiantis žmonių požiūriui, vertybėms, svarbu tirti gyventojų požiūrį į genetiškai modifikuotus produktus, jo kaitą. Tyrimo tikslas - nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrio į genetiškai modifikuotus produktus kaitos kryptis. Anketine apklausa tirtas gyventojų požiūris į GM produktus, stebėjimas taikytas jų kainų tyrimui, tyrimų rezultatams pristatyti naudoti palyginimo, grafinio vaizdavimo būdai. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad visuomenė, nepriklausomai nuo gyventojų amžiaus, socialinės padėties, užimamų pareigų, vis labiau domisi GM produktų tema, tačiau apie juos žino nepakankamai. Mažėja apie GMO nieko negirdėjusios, informacijai apie tai abejingos visuomenės dalis. Nustatyta, kad šalies gyventojų nuomonė apie GM produktus yra neigiama, šis požiūris stiprėja. Tyrimas atskleidė, kad apie trečdalį šalies gyventojų GM produktų nevartoja, apie 15 proc. vartoja, tarp jų daugiausiai mažiausias pajamas gaunantys respondentai. Nei mažesnė šių produktų kaina, nei geresnis jų skonis, išvaizda trims ketvirtadaliams respondentų nėra svarbūs veiksniai, apsisprendžiant dėl genetiškai modifikuoto maisto pirkimo, tai aktualu mažesnes bei vidutines pajamas gaunantiems gyventojams. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma respondentų neigiamai vertina genetiškai modifikuotus augalus ir jų produktus kaip galimai keliančius grėsmę žmogaus sveikatai, turinčius neigiamą poveikį aplinkai, ekologiniam ūkininkavimui. Aiški teigiama gyventojų nuostata dėl GM produktų išskirtinio ženklinimo, jo nepakankamo aiškumo. Stebėjimo metu nustatyta, kad GM produktų kainos daugiau nei trečdaliu mažesnės nei tradicinių, tačiau gyventojai prioritetą teikia brangesniems ekologiškiems, tradiciniams produktams be GMO
With the resolve of our country‘s institutions over the growing of genetically modified plants, with the change of inhabitants’ attitude, valuables and preferences it is important to analyse inhabitants’ attitude and its change towards genetically modified products. The aim of the investigation was to determine directions of the change of the Lithuanian inhabitants’ attitude towards genetically modified products. The attitude of inhabitants towards GM products was analysed (by questionnaire), observation was applied for the investigation of their prices, comparison and graphical depiction methods were used for the investigation results. Having carried out the empirical investigation it was defined that our society (irrespective of the age, social situation and the position held) is increasingly interested in the theme of GM products. However, society lacks information on GM products. The part of citizens, who have never heard of GM organisms, is decreasing. It was defined that the attitude of our country’s inhabitants towards the GMP is negative and such an attitude only increases. The investigation has revealed that 1/3 of our country’s inhabitants do not use genetically modified products, about 15 per cent use such products, the largest part of which make respondents with low income. Neither lower price of such products, nor better taste and appearance are important factors for 3/4 of the respondents when deciding over the buying of GMP. It is topical only for the inhabitants receiving small and medium income. Investigation results showed that the majority of respondents negatively assess genetically modified plants and their products considering them as ones possibly endangering human health and having negative impact on the environment and ecological farming. The positive attitude of inhabitants over the exceptional marking of GMP is clear. During the observation it was defined that the GMP prices
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/281
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.