Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83340
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kuliešis, Andrius;Kulbokas, Gintaras;Kasperavičius, Albertas;Kuliešis, Andrius A
Title: Miškų inventorizacijos sistema ir jos tobulinimas pagal intensyvios miškininkystės reikmes
Other Title: Forest inventory system and its development corresponding to intensive forestry requirements
Is part of: Miškininkystė. , 2010, Nr.2 (68)
Extent: p. 61-77
Date: 2010
Keywords: Medynas;Inventorizacija;Subjektyvi;Sisteminės paklaidos;Veiksniai;Forest stand;Inventory;Subjective;Objective;Estimation bias;Factories
Abstract: Praeito amžiaus septintojo-devintojo dešimtmečių darbų, skirtą atrankinei miškų inventorizacijai tobulinti, analizė parodė, jog dalis pasiūlymų, rekomendacijų, skirtų inventorizacijos efektyvumui padidinti, buvo parengta atsisakant principinių atrankos metodui nustatytų reikalavimų- tai apskaitos barelių, patenkančių ant sklypo ribos, vietos keitimas, kintamo dydžio, priklausomai nuo medžių skaičiaus, apskaitos barelių naudojimas, barelio centro susiejimas su medžio padėtimi, ribinių medžių padėties vizualinis įvertinimas, apskaitos medžių parinkimas matuotojų nuožiūra ir pan. Tokie ir kiti panašūs "patobulinimai" leido atpiginti darbus, tačiau negalėjo neatsiliepti inventorizacijos darbų kokybei. Medynų tūriai 2000-2009 metų sklypinėje miškų inventorizacijoje, taikant supaprastintą atrankinės inventorizacijos metodą, įvertinami su 10-15 % poslinkiais. Poslinkiai didėja didėjant medynų tūriams. Šie poslinkiai kartais yra didesni už poslinkius, gaunamus taikant akinės inventorizacijos metodą. Pagrindinė šių poslinkių priežastis yra atrankiniam metodui svarbių sąlygų nesilaikymas. Griežtas atrankos sąlygų laikymasis mažo objekto - sklypo lygmenyje reikalauja neadekvačiai padidinti inventorizacijos darbo sąnaudas. Todėl inventorizacijos praktikoje tikslingiausia yra derinti mažų objektų -sklypų akinę inventorizaciją, papildytą reikalingais matavimais ir objektų visumos atrankinę inventorizaciją. Pastovių, reguliariai permatuojamų, barelių sistema stambioje valdoje, kartu su palaipsniniu sklypų ribų bei medynų rodiklių tikslinimu vietoj periodiškai vykdomo atsitiktinio jų atnaujinimo, sudarytų naujas prielaidas nepertraukiamos miškotvarkos principams įgyvendinti bei informacijos (tiek grafinės, tiek aprašomosios) sklypo lygmenyje, perimamumui ir nuolatiniam tikslinimui užtikrinti
The analysis of research works performed in the last century seventies-nineties years and designated to develop a sampling forest inventory showed that some of the proposals and recommendations made to increase the efficiency of the inventory were prepared ignoring the principles of sampling method. It was: acceptance of relocation of sample plots falling on the site boundaries, the use of variable size sample plots depending on the number of trees, allocation of the plot centre relating it to the position of a tree, the visual judgment of location of boundary trees, selection of sample trees at the discretion of a surveyor and so on. These and other such "improvements" has made the inventory cheaper, but also impacted the quality of final results. Stands volumes during standwise forest inventory in the 2000-2009, using a simplified sampling inventory method, were estimated with a 10-15 % systematic error. The errors increase with the increase of stand volumes. These errors are sometimes larger than the errors obtained using the visual inventory method. The main reason of these biases is ignoring the basic requirements of sampling method. Astrict compliance with the sampling method requirements in a small object - on a forest site level, requires inadequate increase of inventory costs. Therefore, the most convenient and cost efficient forest inventory of small objects - is visual inventory of individual stands, supplemented by the necessary measurements, and objective sampling of entire objects
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83340
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.