Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83334
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Ruseckas, Juozas
Title: Mineralinių trąšų įtaka pušies ir eglės želdinių augimui tarpinės pelkės durpžemiuose
Other Title: Influence of mineral fertilizers on the growth of pine and spruce plantigs in peat soils (Terri-Fibric Histosols)
Is part of: Miškininkystė. , 2010, Nr.2 (68)
Extent: p. 21-30
Date: 2010
Keywords: Durpžemiai;Pušies ir eglės želdiniai;Tręšimas;Aukščio bei radialusis prieaugiai;Peat soils;Pine and spruce plantations;Fertilization;Height and radial increments
Abstract: Tirta pušies ir eglės želdinių, įveistų 1967 m. tarpinės pelkės durpžemiuose ir 1971 m. patręštų N100P120K100,P120K100,N100P120,P120 trąšomis (skaičiais nurodytas veiklios medžiagos kiekis kg/ha) augimas per 1967-2009 m. periodą. Nustatyta, kad tręšiant nederlingus tarpinės pelkės durpžemius fosforo trąšomis (trąšų norma - 120 kg/ha veiklios medžiagos) per pirmąjį po tręšimo praėjusį dešimtmetį pušaičių augimas į aukštį padidėjo 20,0 %, o eglaičių - 42,6 %. Azoto ir kalio trąšų priemaiša padidino medelių augimą nežymiai arba visai nepadidino. Tai rodo, kad nederlinguose tarpinės pelkės durpžemiuose pušiai ir eglei augti labiausiai trūksta fosforo. Patręštų mineralinėmis trąšomis pušaičių geresnį augimą, lyginant su netręštomis, rodo ir spyglių parametrai. Jie tręštuose želdiniuose iš esmės buvo ilgesni, o spygliai sunkesni negu netręštuose. Nežiūrint į tai, kad nederlingų tarpinio tipo durpžemių tręšimas NPK (ypač azoto trąšomis) susilpnina pušų atsparumą spygliakrėtei (Lophodermiumpinastris) bei pasibaigus trąšų veikimui, po 17-18 metų, iššaukia laikiną, 10-13 m. besitęsiantį medelių augimo į skersplotį sumažėjimą, vidutinis medžių diametro padidėjimas per 37 m. laikotarpį, praėjusį po tręšimo, sudaro 12,7-14,8 mm. Išaiškinta, kad patręštų NPK trąšomis tarpinės pelkės durpžemių viršutinių (2-30 cm) sluoksnių peleningumas dėl durpės intensyvesnio skaidymosi ir suslūgimo didėja (turi tendenciją didėti) greičiau negu netręštų (per 37 m. laikotarpį nusausintų ir patręštų durpžemių peleningumas padidėjo 9,4 %, o netręštų - 3,5 %)
The growth of pine and spruce plantings, established in 1967 on poor peat soils (Teni-Fibric Histosols) and fertilized by N100P120K100, P120K100, N100P120, P120 fertilizers (the numbers pointed the quantity of active material, kg/ha) in 1971 were investigated during period 1967-2009. It was determined that height increment of young pines in poor peat soils (Teni-Fibric Histosols) increased during the first ten years after fertilization with phosphorous fertilizers (norm of fertilizers -120 kg/ha of active material) by 20.0 %, whereas that of young spruces - by 42.6 %. Enrichment of phosphorous fertilizers by nitrogen and potassium fertilizers increased the growth of young trees insignificantly, had no effect at all. It shows that in poor peat soils (Terri-Fibric Histosols) the growth of pines and spruces is mostly limited by the shortage of phosphorous. The parameters of needles also showed a better growth of young pines fertilized with mineral fertilizers, as compared to unfertilized ones. The needles were significantly longer and heavier in fertilized plantings in comparison with unfertilized ones. Despite the fact that fertilization of poor peat soils (Teni-Fibric Histosob) with mineral fertilizers reduces the resistance of pine trees to needle cast and a declined activity of fertilizers after 17-18 years causes an extended for 10-13 years decrease in diameter increment of young trees, average diameter increment of trees during the period of 37 years after fertilization comprises 12.7-14.8 mm. It was determined that ash content in the upper layers (2-30 cm) of peat soils fertilized t?y mineral fertilizers increases (has a tendency to increase) due to a more intensive decomposition and pressure of peat rather than in unfertilized ones (ash content over the 37-year period in drained and fertilized peat soils increased by 9.4 % and in unfertilized peat soils by 3.5 %)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83334
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.