Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83333
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Mizaras, Stasys;Mizaraitė, Diana
Title: Globalizacijos poveikiai Lietuvos miškų ūkiui
Other Title: The impact of globalization on Lithuanian forestry
Is part of: Miškininkystė. , 2010, Nr.2 (68)
Extent: p. 53-60
Date: 2010
Keywords: Globalizacija;Miškų ūkis;Investicijos;Prekyba;Inovacijos;Ekonominis gyvybingumas;Socialinė bei ekologinė miškų reikšmė;Globalization;Forestry;Investments;Trade;Innovation;Economic viability;Forests' social and environmental value
Abstract: Globalizacijos procesai Lietuvos miškų ūkyje paspartėjo po Nepriklausomybės atkūrimo (1990 m.), pradėjus naikinti ar mažinti išteklių, žinių bei technologijų judėjimo tarp valstybių kliūtis, plėtojantis rinkos ekonomikai ir privačiai iniciatyvai. Svarbiausi globalizacijos efektai miškų ūkyje yra užsienio investicijos, užsienio prekyba, užsienio technologijos ir kitos inovacijos. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvos miškų ūkį įtakojo daugiausia netiesiogiai per medienos pramonę. Svarbiausios Lietuvos miškų ūkio inovacijos buvo adaptuotos iš užsienio: sortimentine medienos ruošos technologija, medienos ruošos mašinizavimas, kirtimo atliekos katilinių kurui, miškų sertifikavimas, nepriklausoma medienos matavimo sistema ir kt. Vienas iš svarbiausių globalizacijos veiksnių Lietuvos miškų ūkyje yra dalyvavimas tarptautinėse prekybos mediena rinkose. Eksportuojama apie ketvirtadalį apvalios medienos ir dauguma (2007 m. - 80 %) medienos pramonės produkcijos. Analizuojamu laikotarpiu (1995-2008 m.) Lietuvos miškų ūkis buvo ekonomiškai gyvybingas. Miškų ūkio BVP, darbo našumas ir pelningumas didėjo. Kartu buvo išlaikytos miškų socialinės bei ekologinės funkcijos. Nėra miškų sunaikinimo (degradavimo) grėsmių. Yra galimybių didinti Lietuvos miškų sektoriaus ekonominį gyvybingumą mažinant apvalios medienos eksportą, didinant darbo našumą, pilniau panaudojant miškų išteklius. Lyginant su išvystytos ekonomikos šalių miškų ūkiu yra dideli rezervai didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą, matuojamą BVP, tenkančiu vienam miškų ūkio darbuotojui ar miško ploto hektarui
The processes of globalization in Lithuanian forestry, accelerated after the restitution of Independence (1990) with the development of a market economy and private initiative when the barriers for movement of resources, knowledges and technologies have started to destroy or reduce. The main effects of globalization in forestry are foreign investments, trade, adapted technologies and other innovations. Direct foreign investments in Lithuanian forestry mainly influenced indirectly through the timber industry. The main innovations of Lithuanian forestry were adapted from abroad: cut-to-length wood logging technology, mechanising of wood logging, logging residues for wood fuel, forest certification, an independent system of wood measurement and others. One of the main globalization's factors of Lithuanian forestry is the participation in international timber markets. About one quarter of round wood and the major part of forest industry production (80 % in 2007) were exported. During the analysing period (1995-2007) Lithuanian forestry was economically viable. Share of GDP of forestry, labour productivity and profitability increased. The social and ecological functions of forests were maintained, too. Forest destruction threats do not exist. There are opportunities to increase the Lithuanian forestry economic viability by reducing the export of round wood, increasing labour productivity and more effectively using forest resources. The reserves to increase forest GDP per worker in Lithuanian forestry, comparing with the forestry of economic developed countries, are large
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83333
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.