Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83323
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Aleksandravičius, Alvydas;Žukovskis, Jan
Title: Kaimo bendruomenių raida ir jų veiklos tikslai: siekiant darnumo visuomenėje
Other Title: Development and goals of rural communities: towards sustainably of society
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas. Akademija., 2011, Nr. 1(25)
Extent: p. 7-15
Date: 2011
Keywords: Bendruomenė;Kaimas;Raida;Samprata;Tikslai;Darnus vystymasis;Community;Goals;Sustainable development;Village
Abstract: Straipsnyje analizuojama ir apibendrinama kaimo bendruomenių veiklos istorinė raida, aptariami dabartinio kaimo bendruomenių veiklos tikslai ir ju pasiekimai. Tyrimo tikslas – apibendrinti esminius kaimo bendruomenių veiklos istorinės ir geopolitinės raidos etapus bei įvardinti tikslus, kurių siekia dabartinės kaimo bendruomenės Lietuvoje darnaus vystymosi kontekste. Tyrimo rezultatai rodo, kad pagrindinis kaimo bendruomenių veiklos Lietuvoje tikslas yra skatinti gyventojus, kad jie stengtųsi pagerinti savo gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kulturinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo bei bendruomeniškumo apraiškas, siekti užkirsti kelią socialines atskirties plitimui. Būtent nuo bendruomenių socialinio vystymo gali prasideti gyventojų ekonominis stiprėjimas, kas yra itin svarbu siekiant sudaryti tinkamas prielaidas darniam kaimo vietovių vystymuisi. Straipsnis parengtas remiantis autorių atliktu teoriniu tyrimu, naudojant analizės ir sintezės metodus
The authors analyses and generalizes the historical development of activities in rural communities and covers goals and achievements of the current rural communities in this article. The aim of the research is to generalise essential historical and geopolitical periods in rural communities. Moreover, it points out the objectives that current rural communities in Lithuania are aiming at in the context of sustainable development. The results of the research have shown that the main aim of the rural communities in Lithuania is to motivate residents to improve their living conditions, education and cultural selfexpression; to strengthen solidarity and communal manifestations; to prevent outspread of social isolation. Economical strengthening of residents may start from social development of communities. This is very important factor in order to maintain appropriate assumption for sustainable development of rural areas. This article is based on the theoretical research, using methods of analysis and synthesis
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/200
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.