Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83321
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Vabolytė, Kristina
Title: Alytaus rajono socialinės infrastrutūros paslaugų prieinamumas kaimo gyventojams
Other Title: Social infrastructure services acces for rural population in Alytus district
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas. Akademija., 2011, Nr. 2(26)
Extent: p. 14-21
Date: 2011
Keywords: Kaimo gyventojų poreikiai;Kaimo socialinė infrastruktūros valdymas;Rural social infrastructure management needs of the rural population
Abstract: Straipsnyje išanalizuoti kaimo gyventojų poreikių kaimo socialinės infrastruktūros (toliau KSI) paslaugoms ir KSI sektorių ryšių teoriniai aspektai, apibrėžtas kaimo socialinės infrastruktūros valdymas. Pasiektas tyrimo tikslas – įvertinta Alytaus rajono KSI paslaugų būklė pagal gyventojų poreikius, identifikuotos KSI valdymo problemos ir numatytos socialinės infrastruktūros prieinamumo gerinimo galimybės. Nustatyta, kad KSI paslaugų prieinamumas, kaip vienas iš esminių paslaugų organizavimo principų, gali būti vertinamas tokiais pagrindiniais kriterijais: sudaroma galimybė gauti informaciją apie paslaugas; sukuriamas pakankamas paslaugų tinklas; visoms klientų grupėms sudaromos lygios galimybės tenkinti poreikius; paslaugos organizuojamos kuo arčiau gyvenamosios vietos; lanksti vadyba derinant viešuosius išteklius ir savanorių darbą. Atliekant tyrimą naudoti literatūros analizės, anketinės apklausos, indukcijos ir dedukcijos, analizės ir sintezės, SSGG analizės, grupavimo, grafinio vaizdavimo metodai
Summary This article analyzes the needs of the rural population of the rural social infrastructure (the RSI) and RSI services sector and theoretical aspects of communication within the meaning of rural social infrastructure management. The assessment of the Alytus district RSI service status of the population needs identified by the RSI management problems and improving management of RSI provided directions. It was found that access to services, as on of the fundamental principles of organization, can be seen in the following main criteria: the possibility to obtain information about services, creating sufficient services network of all consumer groups be given equal opportunities to meet the needs of the services arranged as close to the location etc. Research’s methods: document analysis method, questionnaire survey, induction and deduction, analysis and synthesis, the SWOT analysis, clustering, graphical representation
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/234
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.